Τα ζητήματα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών προσέλκυσαν εκπαιδευτικούς και γονείς σε ημερίδα που διοργανώθηκε στις Σέρρες

Ημερίδα_Αυτοεκτίμησης_Μαθητών-5Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων και Γραφείο Εκπαιδευτικών Θεμάτων) και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων και Γραφείο Εκπαιδευτικών Θεμάτων), διοργάνωσαν  Επιστημονική Eπιμορφωτική Hμερίδα με θέμα:

«Αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα στην προεφηβεία και εφηβεία: ψυχολογικές διαταραχές και αντιμετώπιση στο σχολείο και στην οικογένεια».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 (ώρες 17.30-21.00) στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Σερρών.

 Η Ημερίδα απευθυνόταν σε Εκπαιδευτικούς και Γονείς και στόχο είχε την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ζητήματα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των παιδιών και καλύτερης διαχείρισης των προβλημάτων που απορρέουν από την αρνητική αυτοεικόνα.

Ημερίδα_Αυτοεκτίμησης_Μαθητών-Σωτηρίου-1Ομιλητές ήταν:

Ο κ. Ιωάννης Πούλιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Π.Ε. Σερρών, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: “Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών στο σύγχρονο σχολείο” με στόχευση στην παρουσίαση της δομής του αναλυτικού σχολικού προγράμματος και την γνωσιοκεντρική στοχοθεσία των διδακτικών στόχων που επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των μαθητών.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΗ κ. Χρυσάνθη Παλάζη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού  Νέων της ΔΔΕ Σερρών, ασχολήθηκε με ένα θέμα που παίρνει χαρακτηριστικά εθιστικής συμπεριφοράς στη ζωή των μαθητών/-τριων και αφορά στην ενασχόληση με το Διαδίκτυο και συγκεκριμένα τα κοινωνικά δίκτυα. Στην ομιλία της με θέμα: “Η μάστιγα των selfies και ο αντίκτυπος στην αυτοεκτίμηση των εφήβων”, διερεύνησε το θέμα της αυτοεκτίμησης των εφήβων και πως επηρεάζει τη σχολική παρουσία και την κοινωνική ζωή και το ρόλο που διαδραματίζει σε αυτή η εμφαντική προβολή της αυτοεικόνας.

Ο κ. Μιχάλης Σωτηρίου, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ανέπτυξε το θέμα “Πρόληψη και  Διαχείριση της ψυχικής υγείας στην εφηβεία”. Με τρόπο αναλυτικό και επιστημονικό, παρουσίασε τα κυριότερα ψυχολογικά προβλήματα που είναι δυνατό να εμφανιστούν στην εφηβική ηλικία, τις ενδείξεις και το κοινωνικό πλαίσιο που είναι δυνατό να αντιμετωπίσει αυτές τις εκδηλώσεις με τρόπο συστημικό και αποτελεσματικό.

Ημερίδα_Αυτοεκτίμησης_Μαθητών-4Ο κ. Ευάγγελος Ακτσαλής, Πλαστικός χειρουργός, Διπλωματούχος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, διαπραγματεύτηκε το θέμα: ”Πλαστική Χειρουργική και εφηβεία”. Η διαπίστωση πως στην εφηβική ηλικία η απόκτηση αυτοεκτίμησης σχετίζεται άμεσα με τα πρότυπα της εμφάνισης και τα σωματικά χαρακτηριστικά για τα κορίτσια αλλά και τα αγόρια, κατέστησε αναγκαία την προσέγγιση του θέματος της αυτοεικόνας και από την οπτική της σωματικής αισθητικής. Ο κ. Ακτσαλής παρουσίασε τα δεδομένα των σωματικών ιδιαιτεροτήτων-προβλημάτων που είναι δυνατό να δημιουργήσουν ανασφάλειες και ψυχολογικά προβλήματα στους εφήβους καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης με αισθητικές παρεμβάσεις καθώς και τις προαπαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η κ. Τάνια Μανωλούδη, Σύμβουλος Ψυχικής  Υγείας, ασχολήθηκε με το θέμα: “Προσεγγίζοντας τον έφηβο: πώς να συμπεριφερθώ;” και εύστοχα οριοθέτησε το θέμα της προσέγγισης της εφηβικής συμπεριφοράς σε σχολικό αλλά και οικογενειακό περιβάλλον. Επισημάνθηκαν οι δυσκολίες, η έλλειψη γνώσης αλλά και τα προβλήματα συγκρουσιακών καταστάσεων αλλά και δόθηκαν συμβουλές και παραδείγματα καλής πρακτικής.

Το ενδιαφέρον περιεχόμενο της θεματικής που αναπτύχθηκε- στο μέτρο του δυνατού- από πολλές οπτικές, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού που κατέκλισε την αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Γυμνασίου Σερρών που ευγενικά παραχώρησε το χώρο για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.  Κατέδειξε επίσης την ανάγκη και την επιθυμία εκπαιδευτικών και γονιών να προσεγγίσουν την ψυχολογία των εφήβων, που συνιστά παράγοντα ανησυχίας, προβλημάτων αλλά και επιδρά σημαντικά τόσο στη σχολική ζωή και επίδοση όσο και στην κοινωνική συμπεριφορά.