«Ταφόπλακα» επισήμως από την Κομισιόν για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών των Σερρών από Ευρωπαϊκό Ταμείο

«Ταφόπλακα» επισήμως από την Κομισιόν για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών των Σερρών από Ευρωπαϊκό Ταμείο

Πλημμυρες-Σερρες-απελπισμένος-2015-πεθελινος-02«Ταφόπλακα» στην αποζημίωση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πλημμυροπαθών στις Σέρρες βάζει η απάντηση των υπηρεσιών της Κομισιον σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου. Όπως επισημαίνεται στην απάντησή της οι ΑΜΕΣΕΣ ζημιές από καταστροφές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 421 εκατομμύρια ευρώ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ενεργοποιηθεί το Ταμείο.

(σ.σ. το ποσό το ανεβάζει η μεγάλη συμμετοχή (16%) της Π.Ε. Θεσσαλονίκης στο ΑΕΠ της επικράτειας, κάτι που δημιουργεί στρεβλώσεις στις άλλες Π.Ε. της Κεντρικής Μακεδονίας, κάνοντας ουσιαστικά απαγορευτική τη χρήση του Ταμείου αυτού σε οποιαδήποτε μελλοντική ζημιά. Με λίγα λόγια για να γινει χρήση του Ταμείου αυτού στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να… καταστραφεί η Θεσσαλονίκη!!!) 

Η Π.Ε. Σερρών δήλωσε ζημίες περίπου 25.000.000€ και στο σύνολο της Κεντρικής Μακεδονίας οι ζημιές που δηλώθηκαν αγγίζουν τα 100.000.000€, ποσό που είναι τέσσερεις φορές μικρότερο από αυτό που «απαιτουν» οι κανόνες του Ταμείου.
Επιβεβαιώνεται (με τον χειρότερο τρόπο) έτσι και το δημοσίευμά μας οπου επισημαίναμε την καλλιέργεια «φρούδων ελπίδων» στους αγρότες των Σερρών, από την ανακοίνωση της Π.Ε. Σερρών για τη κατάθεση του φακέλου ζημιών, όπου πετούσε το «μπαλάκι» στη Κυβέρνηση για την… προώθηση του φακέλου στη Κομισιόν.

Απάντηση της Επιτροπής σε ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τους πλημμυροπαθείς των Σερρών
Την ανάγκη να διευκρινιστούν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή των Σερρών είχε πρόσφατα αναδείξει με γραπτή ερώτησή του ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος.
Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης:
Ερώτηση:
Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2012/2002 για την ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι εκτός από «μείζονες καταστροφές» στην επικράτεια ενός κράτους μέλους «μια περιοχή μπορεί επίσης να απολαύει ενίσχυσης από το ταμείο, εφόσον η εν λόγω περιοχή επλήγη από τεράστια καταστροφή, ιδίως φυσική, που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και είχε σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις για τις συνθήκες διαβίωσης και για την οικονομική σταθερότητα της περιοχής» (άρθρο 2 παρ. 2).
Οι πρόσφατες συνεχείς βροχοπτώσεις στο νομό Σερρών της Μακεδονίας, έναν κατεξοχήν αγροτικό νομό, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη γειτονική Βουλγαρία είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ο ποταμός Στρυμόνας και να μετατραπούν σε λίμνη καλλιεργήσιμες εκτάσεις δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων. Έτσι, η φυσική καταστροφή έχει επιφέρει καίριο πλήγμα στη βασική οικονομική δραστηριότητα της εν λόγω περιοχής[1].
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποια η έννοια της «περιοχής» κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 2012/2002; Μπορεί η «περιοχή» να είναι διοικητική ενότητα μικρότερη της γεωγραφικής περιφέρειας;
2. Πώς ορίζεται η σοβαρότητα και το μακροχρόνιο των επιπτώσεων μιας φυσικής καταστροφής στις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία μιας περιοχής;

Απάντηση
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014[2]. Μία από τις κυριότερες τροποποιήσεις ήταν η προσαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τις επονομαζόμενες περιφερειακές φυσικές καταστροφές. Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε, ορίζει ως περιφερειακές φυσικές καταστροφές «κάθε φυσική καταστροφή που έχει ως αποτέλεσμα άμεση ζημία σε μία περιοχή επιπέδου NUTS 2 σε επιλέξιμο κράτος, η οποία υπερβαίνει το 1,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) της εν λόγω περιοχής». Για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, το εν λόγω κατώτατο όριο καθορίζεται στο 1 % του ΑΕΠ της περιοχής. Οι επιπτώσεις της καταστροφής για τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία μιας περιοχής δεν περιλαμβάνονται πλέον στα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ο νομός Σερρών αποτελεί μέρος της περιφέρειας NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας. Το κατώτατο όριο για την εν λόγω περιφέρεια είναι άμεση ζημία που υπερβαίνει τα 421,4 εκατ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης και τη διαδικασία υποβολής αίτησης διατίθενται μέσω διαδικτύου