Ως 31 Αυγούστου αιτήσεις στο Masterclass του AgriΒusiness Forum των Σερρών

Ως 31 Αυγούστου αιτήσεις στο Masterclass του AgriΒusiness Forum των Σερρών

Με προσανατολισμό στην καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, το AgriBusiness Forum αποσκοπεί στην προώθηση συνεργασιών, στην προβολή διεθνών προτύπων και στην διατομεακή ενημέρωση για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, της αγροδιατροφικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνέδριο (Σέρρες 1-3 Νοεμβρίου 2018) ενσωματώνει […]