Ίδρυση αγροτικού τμήματος στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ίδρυση αγροτικού τμήματος στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕ Σερρών, με το με αρ. πρωτ. 92817/06.09.2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης οριστικοποιείται η ίδρυση αμιγούς Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο Σερρών, επιτυχία της σημερινής Διοίκησής του ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 25 Ιουλίου 2018. Έτσι, τα τμήματα του Επιμελητηρίου θα γίνουν τέσσερα (4): Εμπορικό, Υπηρεσιών, Μεταποίησης […]