Η τακτική των ΗΠΑ (2011-15) – Από την Αραβική Άνοιξη στο ISIS

Ο ατελείωτος χειμώνας της Μ. Ανατολής (Μέρος 2ο)

Η τακτική των ΗΠΑ (2011-15) – Από την Αραβική Άνοιξη στο ISIS

Στο υποσύστημα της Μ. Ανατολής εμπλέκονται 3 ομάδες χωρών. Α) Οι παγκόσμιες δυνάμεις. Β) Οι περιφερειακοί παράγοντες Γ) Οι λιγότερο ισχυρές χώρες. Οι 1ες είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η ΕΕ. Αυτές ανταγωνίζονται για την κυριαρχία σε όλο τον πλανήτη και βλέπουν τη Μ. Ανατολή ως επιμέρους πεδίο του μεταξύ τους ανταγωνισμού. […]