Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΠΤΙΑΣ: Λόγος αντίδωρος προς τον Γρηγόριο Παλαμά

Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296 - 14 Νοεμβρίου 1359) ήταν φιλόσοφος, λόγιος και κληρικός. Yπήρξε μοναχός του Αγίου Όρους στην Ελλάδα και αργότερα Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης και είναι γνωστός ως διαπρεπής θεολόγος του Ησυχασμού. Ο Παλαμάς τιμάται ως άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η δεύτερη Κυριακή του Νηστειών ονομάζεται Κυριακή του Γρηγορίου του Παλαμά στις Εκκλησίες που τον τιμούν, σύμφωνα με το Βυζαντινό Τελετουργικό. Εορτάζεται στις 14 Νοεμβρίου.

Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΠΤΙΑΣ: Λόγος αντίδωρος  προς τον Γρηγόριο Παλαμά

ΑΡΘΡΟ του Δρ. ΠάναγιώτηΝοτόπουλου [Αν. Καθηγητή, ΤΕΙ Σερρών]. Η βυζαντινή αναγέννηση της άνθησης των γραμμάτων και της ακμής των τεχνών κατά τους τρεις τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, ιδίως όμως κατά τον 14ο αιώνα, των παλαιολογείων χρόνων, αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε, μετά την ανάκτηση της Κων/πολης το 1261, από τον πρώτο και επιφανέστερο των Παλαιολόγων, τον […]