ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτέλεση βολών στο πεδίο Κ.Αμπέλας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτέλεση βολών στο πεδίο Κ.Αμπέλας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βολές με πραγματικά πυρά θα εκτελεστούν στο πεδίο βολής Κ. Αμπέλας του Δήμου Σιντικής, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, από τις 9 π.μ. ως τις 2 μ.μ. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η διέλευση ατόμων, οχημάτων και ποιμνίων από το σημείο και τη γύρω περιοχή.

Η απάντηση του ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ για τον ΧΑΔΑ Κ. ΑΜΠΕΛΑΣ

Η απάντηση του ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ για τον ΧΑΔΑ Κ. ΑΜΠΕΛΑΣ

Σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με την μεταφορά των στερεών αποβλήτων από τον Χ.Α.Δ.Α. της Τ.Κ. Γονίμου στον Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων στην περιοχή της Αμπέλας,  παρουσιάζουμε μόνο τα δεδομένα ώστε ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Α. Επι προηγούμενης Δημοτικής Αρχής στις 31-3-2011 κατατέθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, από το Δήμο […]