Έρευνα: Πώς βιώνουν οι Σερραίοι πολίτες την οικονομική κρίση; Μπορεί η Ανταλλακτική οικονομία να λειτουργήσει ως αντίδοτο;

Η Τράπεζα Χρόνου Σερρών είναι μια  από τις έξι Κοινωνικές Δομές  του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης που υλοποιεί ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Ν. Σερρών σε σύμπραξη με το Δήμο Σερρών στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Σερρών”. Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της διάθεσης των Σερραίων πολιτών να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων, η Τράπεζα Χρόνου Σερρών προέβη […]