ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Αναβολή εξετάσεων της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Αναβολή εξετάσεων της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016

Μετά την αριθμ. 34/4/2-2-2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι:

α) αναβάλλονται οι εξετάσεις της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου 2016 και μεταφέρονται στην Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, λόγω της Γενικής Απεργίας

β) το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με ευθύνη των Τμημάτων

γ) για την κατεύθυνση Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του τμήματος ΠΜ & ΜΤΓ η εξεταστική θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 10-02-2016