Θα ρημάξουν και οι κατασκηνώσεις της Χρυσοπηγής!

Χρυσοπηγη-κατασκήνωση-ΠΙΚΠΑ-2014Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Σερρών στην πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών, που με επιστολή του Προέδρου του Χρήστου Μέγκλα, ζητούσε την επαναλειτουργία των κατασκηνώσεων της Χρυσοπηγής. Όπως φαίνεται από την απάντηση του Δημάρχου το νομικό καθεστώς των κατασκηνώσεων είναι περίπλοκο καθώς εμπλέκει το Υπουργείο Εργασίας και τον πρώην υφυπουργό Μάρκο Μπόλαρη. Επίσης επισημαίνει ότι το κόστος λειτουργίας των κατασκηνώσεων ανέρχεται στα 120.000€, συν ένα «μεγάλο ποσό» για την συντήρηση των εγκαταστάσεων,  ποσά τα οποία ο δήμος Σερρών δεν μπορεί να διαθέσει. Παρ’ όλα αυτά ο Δήμαρχος εμφανίζεται «πρόθυμος» (σ.σ. ένεκα εκλογών;) να συνεργαστεί με το Επιμελητήριο για την εξεύρεση μιας λύσης.

Όπως φαίνεται από την απάντηση οι κατασκηνώσεις της Χρυσοπηγής οδεύουν,  στην απαξίωση και εγκατάλειψη εξαιτίας της «δυσκινησίας» του Δημοσίου, όπως έχουν ρημάξει οι εγκαταστάσεις του παλιού Νοσοκομείου Σερρών.

Αναλυτικά η απάντηση του Δήμου Σερρών έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία των κατασκηνώσεων της Χρυσοπηγής
ΣΧΕΤ: Αριθμ. 4164/8-4-2014 έγγραφό σας
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Χρυσοπηγής (πρώην ΠΙΚΠΑ) , σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι κατασκηνώσεις της Χρυσοπηγής, είναι ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κάθε χρόνο γίνεται ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας  των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος από το Υπουρ-γείο στους Δήμους (αρθ. 94 παρ 1 κεφ Β περ 13) του Ν. 3852/2010). Επισυνάπτουμε την αριθμ. Δ27/οικ 9585/399/3-4-2013 απόφαση ΦΕΚ 814/Β/8-4-2013 ΄΄Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.
Στο άρθρο 11 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι «δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του χώρου και των εγκαταστάσεων σε φορείς για τη λειτουργία κατασκηνωτικού προγράμματος». Παρ΄ όλα αυτά, με αφορμή το υποβληθέν τον Μάρτιο
του 2012 αίτημά σας, για λειτουργία των κατασκηνώσεων της Χρυσοπηγής, υποβάλλαμε υπόμνημα στον τότε αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μπόλαρη, προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια (αντίγραφο σας επισυνάπτουμε). Είχα επίσης , ως Δήμαρχος, προσω-πικές επαφές  και συζητήσεις με τον κ. Μπόλαρη για το θέμα αυτό, αλλά δεν είχαμε καμμία θετική απάντηση από το Υπουργείο.
Στο άρθρο 12 της παραπάνω αναφερομένης απόφασης, ορίζεται (για πρώτη φορά
για το έτος 2013) η διαδικασία, για την λειτουργία των κατασκηνώσεων από τους εξουσιοδοτημένους Δήμους  με ίδια μέσα. Για το θέμα αυτό, σας γνωρίζουμε, από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, ότι το κόστος λειτουργίας για δύο κατασκηνωτικές περιόδους τα έτη 2009 και 2010 (έκτοτε δεν λειτούργησε λόγω αναστολής) ανέρχεται στις 120.000,00 €, για να λειτουργήσει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική απόφαση και προπαντώς με ασφάλεια για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Σήμερα με τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, είναι αδύνατον ο Δήμος να διαθέσει αυτό το ποσό.
  Επίσης σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να επαναλειτουργήσει η κατασκήνωση ,
απαιτείται ένα μεγάλο ποσό για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Παρ΄όλα αυτά, επειδή στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των κατασκηνώσεων, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για την επαναλειτουργία των Κατασκηνώσεων και ζητάμε τα συνδρομή σας, ώστε από κοινού να καταθέσουμε προτάσεις προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ