Ο ΣΠΗΕΦ Ν. Σερρών καλεί τους βουλευτές να μην ψηφίσουν την διάταξη που αφορά την έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά

Ο ΣΠΗΕΦ  Ν. Σερρών καλεί τους βουλευτές να μην ψηφίσουν την διάταξη που αφορά την έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά

Με  επιστολή  του Συλλόγου ΣΠΗΕΦ ν.Σερρών  προς τον κ. Α. Σαμαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Ε. Βενιζέλο, Πρόεδρο  του ΠΑΣΟΚ και τον κ. Φ. Κουβέλη  , Πρόεδρο  της  ΔΗΜΑΡ,  περιγράφουν την αδικία και την κοροϊδία που υφίστανται οι χιλιάδες μικροεπενδυτες φωτοβολταϊκών από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, οπου αφού τους έπεισαν να δανειστουν για να επενδύσουν και τις οικονομίες τους στα φωτοβολταϊκά τωρα υφίστανται φορολογική επίθεση με την μορφή έκτακτης εισφοράς 30% η οποία δεν εκπίπτει κι από το φορολογητέο εισόδημα. Παράλληλα με νέα επιστολή τους προς τους βουλευτές τους καλούν να μην ψηφίσουν την διάταξη αυτή στο υπο ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο.   

Αναλυτικά οι δυο επιστολές έχουν ως εξης:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ

  Αξιότιμε  κ. Πρωθυπουργέ,
  Αξιότιμοι  κ.κ.  Πρόεδροι, 
 για ακόμη μια φορά  σας καλούμε  να  αντιταχθείτε  στην  επίθεση που δέχεται ο κλάδος  των φωτοβολταϊκών οργανωμένα από κύκλους του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του ΥΠ.ΟΙΚ. και έχει στόχο την οικονομική εξαθλίωση των χιλιάδων μικροεπενδυτών που παρακινούμενοι από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του τόπου επείσθησαν  να δανειστούν με υψηλότοκα επιτόκια και να επενδύσουν και τις οικονομίες τους  στα φωτοβολταϊκά.
   Η  επίθεση αυτή  δεν έχει στόχο την κάλυψη  του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ  (γιατί δεν θα επιτευχθεί με  τα μέτρα αυτά όπως επισημαίνει  και ο ΛΑΓΗΕ σε επιστολή  του προς τη Ρ.Α.Ε.) , αλλά την πτώχευση των μικροεπενδυτών και την κατάσχεση των επενδύσεων τους από τις τράπεζες  ώστε να δοθούν ως προίκα στους αυριανούς (μετά την απελευθέρωση) προμηθευτές και διαχειριστές της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας .
  κ. Πρωθυπουργέ,
  κ.κ. Πρόεδροι, 
  μετά την πρωτοφανή εξοντωτική και αντισυνταγματική επιβολή της έκτακτης εισφοράς επί του τζίρου των Α.Π.Ε. σε ποσοστό έως 30% που επεβλήθη δια του Ν.4093/2012 , έρχεται τώρα το Υπουργείο Οικονομικών και με το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο (άρθρο 3, παράγραφος 22) να προτείνει να μην εκπίπτει από τα φορολογητέα έσοδα η ως άνω παρακρατούμενη έκτακτη εισφορά (δηλαδή να φορολογηθούν οι παραγωγοί Α.Π.Ε. για εισοδήματα που ουδέποτε εισέπραξαν). Αυτή είναι άλλη  μια πρωτότυπη ιδέα στα παγκόσμια φορολογικά χρονικά ,που καταλύει κάθε έννοια νομιμότητας και συνταγματικότητας, εκτός και αν αυτή είναι η πρόθεση των εισηγητών της.
  κ. Πρωθυπουργέ,
  κ.κ. Πρόεδροι, 
σας καλούμε  δια της παρούσης  ,στην επικείμενη σύσκεψή σας της Τρίτης, να μην αποδεχθείτε την προτεινόμενη ρύθμιση του φορολογικού (άρθρο 3, παρ. 22) και να προβλεφθεί ρητά η έκπτωση της εισφοράς από τα φορολογητέα έσοδα. Πέραν τούτου σας καλούμε άλλη μια φορά να αναθέσετε σε ανεξάρτητο ξένο μελετητή να μελετήσει τις αιτίες που δημιουργούν το έλλειμμα στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και να προτείνει τα κατάλληλα μέτρα που θα αντικαταστήσουν την άδικη και ατελέσφορη  έκτακτη εισφορά, πριν καταστρέψει όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.
Μετά τιμής 
Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ.  Σ.Π.Η.Ε.Φ.  Ν. Σερρών
 

κ.κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ   ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ:  ΕΚΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
κ.κ. Βουλευτές ,
τελικά στη χώρα μας όλα είναι δυνατά. σας , σύμφωνα με το φορολογικό  νομοσχέδιο( άρθρο 3, παραγρ.22) που κατατέθηκε προς ψήφιση προβλέπεται ότι η έκτακτη εισφορά στα φ/β δεν θα εκπίπτει από την φορολογία εισοδήματος.
   Σας  καλούμε  να  αρνηθείτε  να ψηφίσετε  ακόμη  μια διάταξη που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία (φορολόγηση εισοδήματος που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ)  και  να  προστατέψετε τους πολίτες από την  οικονομική καταστροφή.
   Να  ζητήσετε την τροποποίηση της παραπάνω παραγράφου ως εξής:
«22. Στην  περίπτωση  α’ της  παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.  προστίθενται  περιπτώσεις  εα) και εβ) ως εξής:
« εα) της έκτακτης  ειδικής   εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.
εβ)  του  φόρου  του παρόντος.»»
Μετά  τιμής
Γ.  Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ.  ΣΠΗΕΦ  Ν. Σερρών