Η έλλειψη καθηγητών ώθησε τους μαθητές στο να κάνουν κατάληψη στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Η έλλειψη καθηγητών ώθησε τους μαθητές στο να κάνουν κατάληψη στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Το Μουσικό Σχολείο Σερρών τελεί υπό κατάληψη από τη Δευτέρα 19/11/2012, λόγω της ημιλειτουργίας αυτού. 

Διεκδικώντας την άμεση πρόσληψη καθηγητών μουσικής και την αναπλήρωση των δεκάδων ωρών μουσικού αντικειμένου που χάθηκαν, οι μαθητές κατέλαβαν το σχολικό συγκρότημα. Παράλληλα διεκδικούν τη δωρεάν σίτιση στο σχολείο τους και την αναγνώριση των έξι χρόνων φοίτησής τους στο μουσικό σχολείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των μαθητών:

Διεκδικούμε τα αυτονόητα για την ύπαρξη των Σχολείων μας :
1. Μόνιμη επίλυση της κάλυψης των κενών θέσεων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας.
2. Μόνιμη επίλυση της σίτισης των μαθητών
3. Μόνιμη επίλυση της μεταφοράς των μαθητών με τροποποίηση της Κ.Υ.Α.
4. Μόνιμη καθιέρωση ύλης μουσικών & καλλιτεχνικών μαθημάτων και αναγνώριση από την Πολιτεία των 6 ετών φοίτησης στα Σχολεία αυτά.

Η τέχνη είναι κατάθεση ψυχής και ο πολιτισμός είναι ανάγκη γιατί δημιουργεί σκεπτόμενους ανθρώπους και ευαισθητοποιημένους ενεργούς πολίτες.