Θεαματική μείωση των ελαστικών δαπανών στο Επιμελητήριο Σερρών

ΕπιμελητήριοΣερρών2014-06-03_163615Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 28 Μαϊου 2014 ενέκρινε τον Απολογισμό Χρήσης 2013 του Επιμελητηρίου Σερρών.

Σύμφωνα τον απολογισμό παρουσιάζεται θεαματική μείωση των ελαστικών δαπανών τη διετία 2012-2013, σε σχέση με τον μέσο όρο του 2008-2011. Αυτό αποτυπώνεται στους τρεις (3) πίνακες που παρουσιάστηκαν κατά την εισήγηση του Απολογισμού στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28/5/2014 :

1)    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2008-2013

Στον πίνακα αυτό φαίνεται ότι:

  • u  Ο Μέσος Όρος Ελαστικών Δαπανών των ετών 2008-2011 ήταν 335.077 €
  • u  Ο Μέσος Όρος Ελαστικών Δαπανών των ετών 2012-2013 ήταν 71.232 €
  • u  Η ΔΙΑΦΟΡΑ (2008-11)-(2012-2013) είναι 263.845/ΕΤΟΣ

Δηλαδή, με τους ίδιους ρυθμούς μείωσης των ελαστικών εξόδων,

στα 4 έτη της Διοίκησής μας θα έχουμε συνολική μείωση ελαστικών δαπανών της τάξεως  του 1.055.380 € .

2)    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2008 ΕΩΣ 2013

Πρόκειται για παρουσίαση μέσω διαγράμματος της μείωσης ελαστικών εξόδων του παραπάνω πίνακα όπου καταδεικνύεται η πολύ μεγάλη μείωση σε συγκεκριμένους κωδικούς ελαστικών δαπανών (π.χ. από 357.754 € το 2009 «έπεσαν» στα 65.168 € το 2013)

3)    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ 2014

Οι Συνδικαλιστικοί Φορείς των Επαγγελματιών  (Ομοσπονδίες, Εμπορικός Σύλλογος, Σωματεία, Ενώσεις, Σύνδεσμοι κ.λ.π.) επιχορηγήθηκαν από το Επιμελητήριο συνολικά τα έτη από το 2007 έως το 2014 με το ποσό των 614.547 €.

Επί Διοίκησής μας οι ανωτέρω φορείς επιχορηγήθηκαν με το ποσό των 234.331 € εκ των οποίων οι 158.801 € αποτελούν απλήρωτες επιχορηγήσεις της προηγούμενης Διοίκησης.