Τι λεει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών για την «έξωση» του Εμπορικού Συλλόγου και της ΟΕΒΕΣ από το κτίριο του Επιμελητηρίου

Μεγκλας_Χρήστος_ΕΒΕΣΗ διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών έπειτα από τον «σάλο» που προκλήθηκε από την απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου (13 υπέρ 1 κατά και 1 λευκό) να «διώξει» από τους χώρους (δυο γραφεία) όπου στεγαζόταν η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου και η ΟΕΒΕΣ στο κτίριο του Επιμελητηρίου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους που επέβαλαν την απόφαση αυτή. Στην ανακοίνωσή αναφέρει:

    Μετά τις εκλογές του Επιμελητηρίου του 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου εργάζονται καθημερινά στηριζόμενοι στην εθελοντική προσφορά για τη στήριξη των σερραϊκών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του Ν. Σερρών, διευθετούν παλιές εκκρεμότητες και προσπαθούν να μη δημιουργούν αντιπαλότητες, ενώ συγχρόνως με δημοκρατικές διαδικασίες, με συζήτηση και ψηφοφορία για όλα τα σοβαρά ζητήματα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το ανώτερο όργανο,  επιδιώκοντας την επίλυση των προβλημάτων. Κάτω από δύσκολες συνθήκες (οικονομικές, έλλειψη προσωπικού, επιφόρτιση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με νέες διοικητικές αρμοδιότητες και κυρίως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, κ.ά) και με ευθύνες μεγάλες καταφέραμε να καλύψουμε οικονομικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών που παραλάβαμε και να χτίσουμε πολύ καλό όνομα τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο Πανελλήνιο για το Επιμελητήριο Σερρών.
    Το Επιμελητήριο χρειάζεται άμεσα τα δύο μικρά γραφεία του πρώτου ορόφου, όπου φιλοξενούνται δωρεάν η ΟΕΒΕΣ και ο Εμπορικός Σύλλογος, για την κάλυψη των αναγκών του (χώροι θέσεων εργασίας, αρχείου, πρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συναλλαγής, εξυπηρέτησης, αναμονής συναλλασσομένων κ.π.ά.) ύστερα από τις νέες αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει τα Επιμελητήρια με την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), της Υπηρεσίας μιας Στάσης, της αδειοδότησης των επιχειρήσεων κ.ά., με σκοπό την άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποδοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών και των συναλλασσομένων. Η πρότασή μας είναι τα γραφεία να χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του ΕΒΕΣ στον πρώτο όροφο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας (σημειωτέον ότι πολλές φορές, λόγω πολλών συναλλαγών ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, οι επαγγελματίες και οι συναλλασσόμενοι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν υπομονετικά για να εξυπηρετηθούν), και η ΟΕΒΕΣ και ο Εμπορικός Σύλλογος να στεγαστούν σε μεγαλύτερο χώρο κοντά στο Επιμελητήριο, το οποίο με επιχορήγηση θα τους βοηθά για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.
   Ανταποκρινόμαστε και βοηθάμε όσο είναι δυνατόν τις Ομοσπονδίες, τους Εμπορικούς Συλλόγους, τις Ενώσεις και τα Σωματεία των μελών μας. Είναι ωστόσο γνωστό ότι κάποιοι σύλλογοι  χρέωναν τα μέλη μας με πολλαπλάσια τιμολόγια για σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας και ΕΦΕΤ που διεξήγαγαν, σε σύγκριση με αυτά που με πολύ μικρότερο κόστος εξασφάλισε και διεξάγει το Επιμελητήριο και θεωρούμε ότι αυτό ακριβώς είναι πραγματική στήριξη για τον επαγγελματία που βιώνει την παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία.
    Δυστυχώς κάποιοι βγήκαν στις τηλεοράσεις και αμφισβήτησαν το ανώτερο όργανο Διοίκησης, δηλαδή το εκλεγμένο από τα χιλιάδες μέλη του Επιμελητηρίου Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έλαβε τη σχετική απόφαση  με πλειοψηφία δεκατριών (13) ψήφων υπέρ,  έναντι μίας (1) ψήφου κατά και μίας (1) λευκής ψήφου. Όσο για το μέλος του Δ.Σ., κ. Γιώργο Πασχάλη, του προτείνουμε να παραμένει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καταθέτοντας τις απόψεις – θέσεις του στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου που διεξάγεται και με τον τρόπο αυτό, με το διάλογο και με την ψήφο του να επηρεάζει τις αποφάσεις του συλλογικού οργάνου, αντί να αποχωρεί στο μέσο των συνεδριάσεων, όπως έκανε τις δύο τελευταίες φορές, και να διαμαρτύρεται εκ των υστέρων βγαίνοντας στις τηλεοράσεις επί των ειλημμένων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
    Συνάδελφοι Επαγγελματίες,
    Για όλους οι συνθήκες αλλάζουν και θα αλλάξουν κι άλλο. Βλέπουμε μπροστά, λειτουργούμε δημοκρατικά και προσπαθούμε να σας στηρίξουμε (επικοινωνούμε ήδη καθημερινά με τα μέλη μας ηλεκτρονικά και με άλλους  τρόπους),  οραματιζόμενοι το Επιμελητήριο του μέλλοντος, που θα αποτελεί, όπως και σε άλλες χώρες, το κύριο σημείο αναφοράς και υποστήριξης του επιχειρηματία, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και αρμοδιότητες:
–       Πλήρη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) με όλες τις ηλεκτρονικές αναβαθμισμένες εφαρμογές του.
–       Υπηρεσίες αδειοδότησης επιχειρήσεων
–       Τμήμα εξειδικευμένης πληροφόρησης και ενημέρωσης για ευρωπαϊκά προγράμματα και επενδύσεις
–       Τμήμα υποστήριξης της απασχόλησης
–       Τμήμα αγροτικών θεμάτων
–       Τμήματα επαγγελματικής κατάρτισης – σεμιναρίων (ήδη λειτουργεί χώρος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
–       Τμήμα φορολογικών θεμάτων
–       Τμήματα διεθνών συνεργασιών, προώθησης των εξαγωγών και Εκθέσεων
–       Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
και πολλά άλλα που με τις δικές σας προτάσεις και την υποστήριξη θα μπορέσουμε με σωστές αποφάσεις να υλοποιήσουμε, για να βοηθήσουμε την προοπτική ανάπτυξης του τόπου μας, όπως ήταν και το όραμά μας πριν από τις επιμελητηριακές εκλογές.
Ο Πρόεδρος
Χρήστος Μέγκλας

(σ.σ. Πάντως το ερώτημα που δημιουργείται είναι ότι δεν μπορούσαν να ενημερωθούν οι διοικήσεις των δύο Συλλόγων για τις προθέσεις του ΕΒΕΣ, πριν προβεί σε αυτή την απόφαση της έξωσης;;;, ενώ ταυτόχρονα οι “μπηχτές” του τυπου ” Είναι ωστόσο γνωστό ότι κάποιοι σύλλογοι  χρέωναν τα μέλη μας με πολλαπλάσια τιμολόγια για σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας και ΕΦΕΤ που διεξήγαγαν”, δείχνουν ότι υποβόσκει και μια αντιπαλότητα με τους δύο Συλλόγους)