Πεντάμηνα: Τη Μ.Δευτέρα οι αιτήσεις- Οι θέσεις στους Δήμους των Σερρών

Πεντάμηνα: Τη Μ.Δευτέρα οι αιτήσεις- Οι θέσεις στους Δήμους των Σερρών

πενταμηνα-727-2015Αρχίζει τη Μεγάλη Δευτέρα το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε δήμους για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ.
Στους Δήμους της Π.Ε. Σερρών αντιστοιχούν 727 θέσεις εργασίας (σ.σ. 10 περισσότερες απο αυτές που προέβλεπε η κατανομή του Δεκεμβρίου)
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10.00 τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4/2015 και λήγει στις 12:00 τη Δευτέρα 27/4/2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων». Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων διαδικτυακά στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

  2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

  3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης.

  5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες ανα Δήμο στην Π.Ε. Σερρών έχουν ως εξής:

45 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ  
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 23
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7
87 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ  
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 48
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 6
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
40 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 17
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) 4
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
103 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 43
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 21
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 5
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) 2
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
53 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 29
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 3
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
291 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 150
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 4
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) 3
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 4
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 2
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4
ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 13
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 5
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
107 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 8
ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 4
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 41
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 2
ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 2
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2