Τηλέφωνο εξυπηρέτησης Δημοτών Σερρών

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης Δημοτών Σερρών

Ο Δήμος Σερρών  ανακοινώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών θα υπάρχει η τηλεφωνική γραμμή 2321350156 διαθέσιμη και το Σαββατοκύριακο.