Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών στο European School Radio, με θέμα τους πρόσφυγες

Το 3ο Δημ. Σχ. Σερρών, μέλος του Δικτύου σχολείων της UNESCO-ASPnet,
συμμετέχει στο διαγωνισμό του European School Radio με τη Γ1 τάξη του και με θέμα τους πρόσφυγες.
Εδώ μπορείτε να ακούσετε τη συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό του European School Radio.
https://blogs.sch.gr/brightpencils/2016/03/30/european-school-radio/