Το Διδασκαλείο Σερρών του 1920 και η μέθοδος διδασκαλίας

Το Διδασκαλείο Σερρών του 1920 και η μέθοδος διδασκαλίας

Το Διδασκαλείο Σερρών στην οδό Κ.Σταμούλη (τότε Μητρ.Κωνσταντίνου) αρχές του 1920

Τη μέθοδο της διδασκαλίας που γινόταν σε αυτό μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω σύγγραμμα του Διευθυντή του Μαράσλειου Διδασκαλείου  Μιχαήλ Π. Μιχαλόπουλου (έκδοση του 1935), ο οποίος θήτευσε σε αυτό από το 1929 έως το 1934 τελευταία χρονιά που λειτούργησε το διδασκαλείο στις Σέρρες (όπως αναφέρει ο συγγραφέας στο βιβλίο του).

Το βιβλίο ψηφιοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)