Το ΕΒΕΣ ερευνά προτάσεις για την επομένη προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΒΕΣΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και όλες οι Περιφέρειες της χώρας, σχεδιάζει το Πρόγραμμα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προκειμένου να το υποβάλει στην Ε.Ε. προς έγκριση, για τη στοχευμένη απορρόφηση των κονδυλίων της περιόδου 2014-2020, που είναι περίπου 20,4 δις ευρώ για όλη την Ελλάδα.(βλ. συνημμένα).

Όπως καταλαβαίνετε, το τι έργα υποδομών, θεσμικών παρεμβάσεων και ενίσχυσης επιχειρήσεων θα «τρέξουν» για το επόμενο «ΕΣΠΑ» – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 – με την Ε.Ε. σχεδιάζεται αυτό το χρονικό διάστημα.

Σας ενημερώνουμε ότι με έγγραφό του ο ΠεριφερειάρχηςΚεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ),μας ζητά να υποβάλουμε ως Επιμελητήριο και έως τις 26.06.2013τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη του Ν. Σερρών και των επιχειρήσεων ενόψει τις νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Σύμφωνα με τις  οδηγίες και το υπόδειγμα της ΠΚΜ (αποστέλλουμε συνημμένα τις Οδηγίες) οι προτάσεις θα ήταν σκόπιμο να επικεντρωθούν:

  • Στα σημαντικότερα προβλήματα ή αναπτυξιακές αδυναμίες/ανάγκες
  • Στα σημαντικότερα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα/δυνατότητες
  • Στην πρόταση προτεραιοτήτων πολιτικής για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.

Ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερρών έχουμε συμμετάσχει στην διαμορφώσει απόψεις και προτάσεις, τις οποίες έχουμε κατά καιρούς υποβάλει σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα τις υποβάλουμε τεκμηριωμένα και στη διαβούλευση της ΠΚΜ για την περίοδο 2014-2020, καθώς συμμετείχαμε και στην Αναπτυξιακή Ημερίδα της ΠΚΜ και συζητήσαμε το θέμα των στρατηγικών κατευθύνσεων 2014-202 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Ωστόσο, δεδομένης της σπουδαιότητας της χάραξης της πολιτικής για το προσεχές κρίσιμο για την ελληνική οικονομία και για το Νομό Σερρών – ο οποίος σημειωτέον κατατάσσεται προτελευταίος ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των νομών όλης της Ελλάδας – διάστημα 2014-2020θεωρούμε ότι οι απόψεις, οι ιδέες και οι προτάσεις όλων των μελών μας είναι πολύτιμες και σας καλούμε να τις αποστείλετε στο Επιμελητήριο έως την Πέμπτη 20/06/2013, προκειμένου να τις συμπεριλάβουμε στην τελική πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών που θα αποστείλουμε στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κοΑπόστολο Τζιτζικώστα.

    Πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να ζητήσετε από την Προϊσταμένη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων, κα Θωμαή Μπόζιου, τηλ: 2321099732.