Το «παράλογο» με το Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Σερρών

ΤΕΙ Σερρών-κτίρια Με δελτίο τύπου το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών καταγγέλλει την τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» ως προϊόν καθαρά εξωακαδημαϊκών μεθοδεύσεων και παρεμβάσεων, συμφωνα με την οποία το καθόλα υπερέχον Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών απορροφά το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, …μετακομίζει όμως μετά την απορρόφηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης!!!

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Στις 31 Ιανουαρίου 2013 δόθηκε στη δημοσιότητα  από το Υπουργείο Παιδείας το γνωστό πλέον σχέδιο ΑΘΗΝΑ1 «…για την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης». Του σχεδίου προηγήθηκε, όπως δηλώνεται ρητά, «διάλογος με την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας) επί των κριτηρίων συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη».

Σύμφωνα με την σελίδα 36 του σχεδίου που περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση του Τ.Ε.Ι Σερρών, δηλώνεται κατηγορηματικά ότι το Τμήμα Μηχανολογίας συνεχίζει να λειτουργεί με έδρα τις Σέρρες. Πολύ σωστά, αφού:

  1. Το Τμήμα Μηχανολογίας διαθέτει από τις καλύτερες κτηριολογικές υποδομές σε ελληνικό επίπεδο με συνολική επιφάνεια περίπου 6.200 m2, ενσωματωμένες στο υπέροχο campus τουΤΕΙ Σερρών.
  2. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης τον Ιούνιο του 2012, από ομάδα καθηγητών ξένων Πανεπιστημίων (Αμερικανικών, Καναδικών και Αγγλικών) υπότην εποπτεία της ΑΔΙΠ.
  3. Διαθέτει  εργαστηριακό εξοπλισμό αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων €. Μέρος αυτού, αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων €, αποτελεί υπερσύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίοςχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και είναι εφάμιλλος των καλύτερων ξένων ιδρυμάτων, όπως επισημαίνεται και στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης2.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη σελίδα 27 του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, το Τμήμα Μηχανολογίας απορροφά το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ως έδρα του διευρυμένου Τμήματος ορίζεται η πόλη των Σερρών. Πολύ λογικό, αφού το επιστημονικό πεδίο των Οχημάτων αποτελεί εξειδίκευση της επιστήμης της Μηχανολογίας. Επομένως το Τμήμα Οχημάτων, σύμφωνα με τη διεθνή ακαδημαϊκή τεκμηρίωση, μπορεί να λειτουργήσει ως μια νέα κατεύθυνση του Τμήματος Μηχανολογίας. Εξάλλου ο εργαστηριακός εξοπλισμός του Τμήματος Οχημάτων υπολείπεται σημαντικά, αφού η αξία του δεν ξεπερνάει τις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες €. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Μηχανολογίας διαθέτει 13 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), ενώ το Τμήμα Οχημάτων μόνο 9. Επιπλέον, το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών υπερέχει σε όλους τους ακαδημαϊκούς ποιοτικούς δείκτες (αυτοδύναμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αριθμό ερευνητικών έργων, δημοσιευμένο επιστημονικό έργο μελών ΕΠ, διασύνδεση με τη βιομηχανία, διακρίσεις σε θεσμούς αριστείας, διασύνδεση με το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής του TEXAS A&M Αμερικής και λειτουργία διεθνούς θερινού σχολείου στο ΤΕΙ Σερρών με ξένους φοιτητές). 

Ενώ λοιπόν τα παραπάνω ορθώς προβλέπει το «σοφό» σχέδιο ΑΘΗΝΑ που δημοσιοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2013, μια εβδομάδα αργότερα στις 8 Φεβρουαρίου 2013 το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει μέσω email στο ΤΕΙ Σερρών μια τροποποιημένη εκδοχή του σχεδίου, προϊόν καθαρά εξωακαδημαϊκών μεθοδεύσεων και παρεμβάσεων. Στην παράφραση αυτή του αρχικού και δημοσίως ανακοινωθέντος σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ναι μεν το καθόλα υπερέχον Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών απορροφά το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, …μετακομίζει όμως μετά την απορρόφηση στη Σίνδο Θεσσαλονίκης!!!

Αυτό ουσιαστικά καταστρατηγεί κάθε έννοια του κανονιστικού πλαισίου του σχεδίου ΑΘΗΝΑ και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας άστοχης αλλαγής έδρας θα είναι αποκλειστικά και μόνο η ακύρωση της μέχρι σήμερα αξιόλογης ανοδικής πορείας του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τον ακαδημαϊκό χώρο, τους φοιτητές και τις παραγωγικές δομές της χώρας που είναι και οι τελικοί αποδέκτες τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του ερευνητικού έργου του Τμήματος.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία ως ακαδημαϊκών δασκάλων, καλούμε τον Υπουργό Παιδείας να αποκαταστήσει άμεσα την αξιοπιστία της διαδικασίας αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την αναγκαιότητα της οποίας επικροτούμε, αίροντας τη στρέβλωση που “παρεισέφρησε” στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ και αφορά ειδικά στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών.

1 (https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130131_sxedio_athhna_deltio_typoy.pdf)

2 https://teiser.gr/engineering/downloads/AksiologisiTmimatos/External_Evaluation_Report_23062012.pdf