Το τεντωμένο σκοινί

Το τεντωμένο σκοινί

Αυτό το τεντωμένο σκοινί
Που πάει να ενώσει τις δυο όχθες
Του φουρτουνιασμένου ποταμού
Πρέπει ν’ αντέξει εξάπαντος
Ώσπου να περάσει
Κι ο τελευταίος απελπισμένος
Μαζί με τη δική μας ανθρωπιά
Δεν πρόκειται
Να υπάρξει άλλη ευκαιρία
Προτού ξεσπάσει
-Όπως προαναγγέλλουν οι ειδικοί-
Μεγαλύτερης έντασης καταιγίδα

ΝΙΚΟΣ ΕΠ. ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ (nicfalag@yahoo.gr)
15/03/2016