«Τρελά» λεφτά στο Δήμο Βισαλτίας για… «συντήρηση» Υπολογιστών!

«Τρελά» λεφτά στο Δήμο Βισαλτίας για… «συντήρηση» Υπολογιστών!

Στο Δήμο Βισαλτίας φαίνεται, παρά τους χαλεπούς καιρούς, ότι το χρήμα… ρέει άφθονο. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς αυτό που είδαμε αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπου φαίνεται ότι… ξαφνικά τους τελευταίους δύο μήνες όλη η μηχανοργάνωση του Δήμου χρήζει συντήρησης

Μάλιστα μερικές από τις «υπηρεσίες» είναι πρωτόγνωρες τόσο ως προς το είδος όσο και ως προς τη χρέωσή τους (τουλάχιστον όταν απευθυνθήκαμε στους ειδικούς)

Π.Χ. που ακούστηκε «εσωτερικός καθαρισμός router» (ουσιαστικά είναι φύσημα με αέρα να φύγει η σκόνη από το router) με χρέωση 20€ ανά μονάδα (25 μονάδες) σύνολο 500€ ή format 10 υπολογιστών (εκτέλεση μιας εντολής) με χρέωση 40€ ανα υπολογιστή σύνολο 400€

Απολαύστε τον κατάλογο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους:

visaltia-2016-10-03_114649

visaltia2016-10-03_114549

visaltia-2016-10-03_123046

Μάλιστα όλα τα παραπάνω γίνονται με απευθείας ανάθεση και σε τιμολόγια Παροχής Υπηρεσίας «σπασμένα» σε ποσά κάτω από τα 1.500ευρώ όπου δεν απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Να υποθέσουμε ότι έπεται και συνέχεια;;; καθώς το κονδύλι που έχει δεσμευτεί είναι στα 7.000ευρώ και μέχρι τώρα έχουν δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, τέσσερεις ξεχωριστές αποφάσεις (αυτές ανακαλύψαμε), η μία για 1497,92ευρω,  μια για 1.488€ μια για 998,20€ και ακόμη μία πάλι για το ίδιο ποσό 998,20€ στο διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2016.