Τρίμηνη παράταση για τον τεχνικό έλεγχο βαρέων και ειδικής κατηγορίας οχημάτων

ΚΤΕΟ_φορτηγάΚατόπιν της από 1-2-2013 εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Ιωάννη Μωυσιάδη προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κ. Αθανάσιο Καρούντζο, αποφασίστηκε τρίμηνη παράταση από την ημερομηνία λήξης του Δελτίου  Τεχνικού Ελέγχου για τα βαρέα οχήματα(φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων-λεωφορεία κλπ), καθώς και της ειδικής κατηγορίας οχήματα (π.χ. οχήματα ADR), λόγω μη λειτουργίας ιδιωτικού ή δημόσιου ΚΤΕΟ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.

Η παράταση μέχρι 30-6-2013 που αφορά  οχήματα με ημερομηνίες υποχρέωσης διενέργειας τεχνικού ελέγχου κατά το χρονικό διάστημα από 5-1-2013 έως 31-3-2013, χορηγείται και σε κάθε άλλη περίπτωση καταληκτικών ημερομηνιών, δηλαδή και των τυχόν προθεσμιών που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (+1 εβδομάδα, 30 ημέρες, εξάμηνο, προθεσμίες επανελέγχου κ.λ.π.) που λήγουν κατά το ανωτέρω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά μόνο τα βαρέα και ειδικά οχήματα με άδεια κυκλοφορίας η οποία έχει εκδοθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Σερρών.

Η ανωτέρω παράταση παύει να χορηγείται για την κατηγορία βαρέων οχημάτων, εφόσον έως τη λήξη ισχύος της, λειτουργήσει ιδιωτικό ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων ή επαναλειτουργήσει το Δημόσιο ΚΤΕΟ και από την επομένη της ημέρας έναρξης λειτουργίας τους.