Τσουχτερό πρόστιμο 15.000€ στην TVS γιατί δε έδωσε, ως όφειλε, DVDμε τα δελτία ειδήσεων στον Στ.Φωτιάδη

Τσουχτερό πρόστιμο 15.000€ στην TVS γιατί δε έδωσε, ως όφειλε, DVDμε τα δελτία ειδήσεων στον Στ.Φωτιάδη

tvs serresΤσουχτερό πρόστιμο 15.000€ καλείται να πληρώσει η TVS σύμφωνα με απόφαση του ΕΣΡ, γιατί αρχικά αρνήθηκε να παραδώσει τα DVD αρχείου, με τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, στον υποψήφιο Δήμαρχο Σερρών Στέφανο Φωτιάδη, ενώ του ζήτησε και 750ευρώ (!) για να του δώσει (ενώ σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να του τα παραχωρήσει χωρίς αντίτιμο), τα οποία παρ’όλα αυτά προθυμοποιήθηκε να τα καταβάλλει ο υποψήφιος Δήμαρχος!

Αναλυτικά η απόφαση που εκδόθηκε αναφέρει

Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισμών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TVS Νομού Σερρών,
προέκυψαν τα ακόλουθα: Ο Στέφανος Φωτιάδης του Κωνσταντίνου με την από 127.5.2014 αίτησή του, επικαλούμενος το εις αυτόν αναφερόμενο έννομο συμφέρον, εκζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό την παράδοση της ροής προγράμματος που
περιλαμβάνει όλα τα βραδινά δελτία ειδήσεων από 12η  έως 25η .5.2014. Καίτοι κατά την προαναφερθείσα διάταξη του νόμου τα έξοδα εκδόσεως των αντιστοίχων dvd βαρύνουν τον τηλεοπτικό σταθμό, ο εκπρόσωπός του αξίωσε από τον υποβαλλόντα
την αίτηση, το αντίτιμο των εκζητηθέντων dvd εξ 750 ευρώ.
Ο αιτών δια της από 2.6.2014 δηλώσεώς του, η οποία επιδόθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό την 2.6.2014, όπως προκύπτει εκ της υπ’ αριθμ. 11368/2.6.2014 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Βασιλείου Τσίγκου, προσφέρθηκε στην καταβολή του αντιτίμου. Παρά ταύτα ο τηλεοπτικός σταθμός δεν εξεπλήρωσε την εν λόγω υποχρέωσή του ούτε και μετά την κατά την 11.7.2014 γενομένη κλήτευσή του ενώπιον της Ολομελείας, προς παροχή εξηγήσεων. Μετά την 22α .7.2014, κατά την οποία συζητήθηκε η υπόθεση ενώπιον της Ολομελείας, και ειδικότερα κατά την 24η .7.2014, ο εκπρόσωπός του τηλεοπτικού σταθμού, δια εγγράφου κλήσεως, κάλεσε τον ως άνω ιδιώτη να προσέλθει στο κατάστημα της επιχειρήσεως για να παραλάβειτα ως άνω dvd.
Αναμφιβόλως πρόκειται περί αδικαιολογήτου δυστροπίας και παράλειψης εγκαίρου εκπληρώσεως νομίμου υποχρεώσεως. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 552.864,19 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του γεγονότος ότι έχει επιβληθεί στον αυτό σταθμό με την απόφαση 207/7.6.2011, διοικητική κύρωση, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο TVS Νομού Σερρών, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
  1. Της εταιρείας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS Α.Ε., που εδρεύει στην Γλυφάδα, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 150, με ΑΦΜ 094185259, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  1. Του Τσεπέλα Νικόλαου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 030698236, Δ.Ο.Υ. Σερρών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η  Σεπτεμβρίου 2014, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε κατά την 19η  Σεπτεμβρίου 2014.