Ανάκληση μπάλας πλυσίματος ρούχων «Ecoball» και «Primato».

ΕΠΚΑΣ-2012-10-16_164209Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν .Σερρών  ενημερώνει τους καταναλωτές ότι η  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ζήτησε από τις εταιρίες :

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ Γ. ΒΑΣΙΛΗΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, οδός Στρατηγού Δαγκλή 124, Αθήνα, TK. 11145, τηλ. 210- 2236352   και

2. ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ –Primato Hellas ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ   ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, οδός  Γρηγορίου Ε’ 34 , Θεσσαλονίκη ΤΚ 54248 ,τηλ.: 2310 383588 ,

που εισήγαγαν και διακίνησαν στην ελληνική αγορά το προϊόντα – μπάλα πλυσίματος ρούχων πλυντηρίου, με την εμπορική ονομασία «Ecoball»  και «Primato» αντίστοιχα, να προβούν στην άμεση απόσυρσή τους από όλα τα σημεία πώλησης, την παύση οποιασδήποτε περαιτέρω προώθησης και την ανάκλησή τους από τους καταναλωτές.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή  προέβη στην ανωτέρω ενέργεια κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στην οποία αναφέρεται:

«Από τις πραγματοποιηθείσες μετρήσεις και την εμπειρία μας δεν προκύπτουν λόγοι ανησυχίας για τους καταναλωτές. Ωστόσο, συνεκτιμώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων και το γεγονός ότι δεν πρόκειται για προϊόν πρώτης ανάγκης, η ΕΕΑΕ, έχοντας ως αρχή την αποφυγή οιασδήποτε άσκοπης ραδιολογικής επιβάρυνσης ατόμων ή του περιβάλλοντος, εισηγείται τη μη περαιτέρω εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στην αγορά.»

Σημειώνεται ότι το προϊόν «Ecoball» όπως και το προϊόν «Primato» προέρχονται από το ίδιο εργοστάσιο κατασκευής.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή   έχει επεκτείνει τον έλεγχο σε όλα τα παρόμοια προϊόντα και έχει ζητήσει από τις εταιρείες που εισάγουν ή και διακινούν παρόμοια προϊόντα να διακόψουν προσωρινά την εισαγωγή και τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Επιπλέον τους ζητήθηκε να αποστείλουν άμεσα στην ΕΕΑΕ ικανό αριθμό δειγμάτων για εργαστηριακό έλεγχο.

Μετά από αυτό   η ΕΠΚΑΣ συστήνει στους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα να τα επιστρέψουν στις εταιρείες από τις οποίες τα αγόρασαν  ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν .