Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αγορές τροφίμων

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αγορές τροφίμων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, κατά την διάρκεια των εορτών θα εντατικοποιήσει τους ελέγχους με κύριο σκοπό να διασφαλισθεί η υγεία των καταναλωτών και τα συμφέροντά τους από οποιαδήποτε κίνδυνο ή πρακτική υπονόμευσής τους .

Ενημερώνονται οι καταναλωτές ότι θα πρέπει να αγοράζουν κρέατα και άλλα τρόφιμα ζωικής προέλευσης από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς και μόνο από αυτά. Οι αγορές τροφίμων από πλανόδιους περιστασιακούς πωλητές ή δήθεν παραγωγούς θα πρέπει να αποφεύγονται διότι αποτελούν πηγή διάθεσης μη ελεγχόμενων τροφίμων που μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή και να προκαλέσουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην υγεία του. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες καθαριότητας του προσωπικού, του εξοπλισμού και του χώρου απ’ όπου προμηθεύονται τα πουλερικά, τα κρεατικά και άλλα ευαλοίωτα προϊόντα (γαλακτοκομικά, αυγά κλπ)

Αγοράστε πουλερικά και κρεατικά που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή προθήκες ψυγεία και όχι αυτά που είναι εκτός ψυγείου, κρέμονται από τσιγκέλια και είναι εκτεθειμένα σε σκόνες και μικρόβια.

Αγοράστε το νωπό κρέας όσο γίνεται πιο κοντά στην ημερομηνία που θα διοργανώσετε το τραπέζι και αποθηκεύστε το στο ψυγείο σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την αγορά του.

Αποθηκεύστε το κατεψυγμένο κρέας στον καταψύκτη σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα μετά την αγορά του και σιγουρευτείτε ότι παραμένει κατεψυγμένο.

Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαγχνισμένες, χωρίς πούπουλα. Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες πρέπει να φέρουν την σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα κατά τρόπο ευανάγνωστο).

Σφάγια ζώων που έχουν γεννηθεί και σφαγεί στην Ελλάδα φέρουν υποχρεωτικά σφραγίδες καταλληλότητας, με αναφορά στον κωδικό του εγκεκριμένου σφαγείου και με χρώμα λαμπρό κυανό (τυρκουάζ) και ορθογώνια σφραγίδα που αναγράφει «Ελλάς».

Να προσεχθεί ότι με το ίδιο χρώμα σφραγίζονται και τα σφάγια ζώων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία σφάχτηκαν σε Ελληνικά σφαγεία, όμως σ’ αυτά τίθεται απαραίτητα και ορθογώνια σφραγίδα που αναγράφει το όνομα της χώρας προέλευσης π.χ Ρουμανία.

Σφάγια ζώων από τρίτες χώρες τα οποία σφάζονται στην Ελλάδα φέρουν πάντοτε σφραγίδες καταλληλότητας και προέλευσης καστανού (κεραμιδί) χρώματος.

Τις μέρες αυτές συνηθίζεται η πώληση σφάγιων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων. Κατά την αγορά θα πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα να είναι γδαρμένα και ευσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας. Τυποποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας συσκευασίας και ανάλωσης.

Όσον αφορά τα τυριά πρέπει να παρασκευάζονται μόνο σε τυροκομεία που λειτουργούν νόμιμα. Μην αγοράζετε ποτέ «φρέσκα τυριά» από παραγωγούς που τυροκομούν οι ίδιοι, διότι οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους είναι άγνωστες και πιθανότατα μη σωστές.

Η κοπή τυριών σε φέτες θα πρέπει να γίνεται παρουσία του πελάτη. Ζητήστε να σας επιδεικνύεται η επισήμανση της αρχικής συσκευασίας των τυριών αυτών.

Η καταλληλότητα των αυγών διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των σωστών ενδείξεων στην συσκευασία τους όπως είναι η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης.

Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με τη ράτσα της κότας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του. Ο χρωματισμός του κρόκου εξαρτάται από τη διατροφή και δεν επηρεάζει τη θρεπτική και βιολογική αξία του αυγού.

Αποφεύγετε να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος.

Αποφεύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίματος, με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.

Για την καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζεται μην τα πλένετε αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.

 Για τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής θα πρέπει αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο, με τις σωστές θερμοκρασίες συντήρησης, λόγω του ευαλλοίωτου χαρακτήρα αυτών των προϊόντων.

Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με τρόφιμα διότι η κυκλοφορία του αέρα δεν γίνεται σωστά με αποτέλεσμα να μην δουλεύει στις σωστές θερμοκρασίες. Στο ψυγείο αποθηκεύστε τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα στα πάνω ράφια και τα ωμά   στα κάτω ράφια.

Μην αποψύχετε κατεψυγμένα τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου. Τοποθετείστε τα στη συντήρηση του ψυγείου σε ιδιαίτερη προφυλαγμένη θέση (στο κατώτερο μέρος του ψυγείου), για όσο χρόνο χρειαστεί (τουλάχιστον 24 ώρες). Εναλλακτικά και όταν βιάζεστε μπορείτε να αποψύξετε τα τρόφιμα κάτω από τρεχούμενο νερό.

Ψήστε τα πουλερικά αλλά και τα κρέατα επαρκώς. Μην επαναθερμαίνετε μαγειρεμένα τρόφιμα περισσότερες από μια φορές. Μην αφήνετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος περισσότερες από δύο ώρες.

Παρακαλείσθε τα παραπάνω να τα λάβετε σοβαρά υπόψη και το γιορτινό τραπέζι θα είναι ασφαλές για σας και την οικογένεια σας.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

O Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

  Π.Ε Σερρών