Χωρίς εκπλήξεις η εκλογή μελών Προεδρείων στους Δήμους της ΠΕ Σερρών

Δημαρχείο ΣερρώνΧωρίς προβλήματα και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς εκπλήξεις όσον αφορά τα εκλογικά αποτελέσματα, ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 6/1/2012 οι δημαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε όλους τους Δήμους της Π.Ε.Σερρών.

Αναλυτικότερα:

Δήμος Αμφίπολης: Πρόεδρος επανεξελέγη η Αγλαΐα Κουτή. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Θεοχάρης Κλώτσικας και Γραμματέας ο Κώστας Τσιρογιάννης.

Δήμος Bισαλτίας: νέος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέχτηκε ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης. Στις θέσεις τους παραμένουν, ως Αντιπρόεδρος, ο Γεώργιος Κουτούλας και ως Γραμματέας ο Γεώργιος Συγγέλου.

Δήμος Εμμ.Παππά: Πρόεδρος εξελέγη η Μαρία Τερζή. Αντιπρόεδρος εξελέγη η Φούλη Δαραβίγκα και Γραμματέας ο Δημήτρης Νάσκος.

Δήμος Ηράκλειας: επανεξελέγη Πρόεδρος ο Νίκος Γκόγκας. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Ανέστης Λαζαρίδης και Γραμματέας η Πηνελόπη Τσακλίδου.

Δήμος Ν.Ζίχνης: επανεξελέγη Πρόεδρος ο Νίκος Αβραμάκης. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Αναστάσιος Σιώπης και Γραμματέας ο Ιωάννης Κυριακίδης.

Δήμος Σερρών: επανεξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο Κώστας Δινάκης και Γραμματέας ο Νίκος Χουρουζίδης.

Δήμο Σιντικής: Πρόεδρος εξελέγη ο Χρήστος Μουντουλάρης. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Σάββας Σιδηρόπουλος και Γραμματέας ο Γιώργο Τσίντσιος.

(πηγη: ΕΡΑ Σερρών)