Ξεκινά το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Καμενικίων των Σερρών με κόστος 2.188.000ευρώ

Ξεκινά το έργο διευθέτησης του χειμάρρου Καμενικίων των Σερρών με κόστος 2.188.000ευρώ

Χείμαρρος Καμενίκια-2015-02-24_173554Όπως μας ενημερώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωϋσιάδης, υστερα από την ένταξη του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου Καμενικίων Νομού Σερρών», στο ΕΣΠΑ, Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, με προϋπολογισμό 4.100.000 ευρώ, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών δημοπράτησε το έργο με το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

Από την διαδικασία του διαγωνισμού ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία «ΑΡΧΩΝ ΑΤΕ», που εδρεύει στη Λάρισα. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την Τρίτη 30-12-2014 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 2.188.691,74 ευρώ με το ΦΠΑ. Το χρονικό διάστημα υλοποίησής του είναι δώδεκα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εθνικούς πόρους και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Η υλοποίηση του έργου αναφέρεται στην κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων για τη διευθέτηση του χειμάρρου που διέρχεται από τα όρια της πόλης των Σερρών και έχει ως στόχο την αντιπλημμυρική προστασία της όπως και την γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν αρχίζουν ανάντη από την γέφυρα επί της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του εργοστασίου «ΣΕΡΓΑΛ» και συνεχίζουν κατάντη για μήκος 2,6 χιλιομέτρων περίπου, έως το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Προβλέπεται η διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος έτσι ώστε το πλάτος του πυθμένα και η κλίση των πρανών να είναι ικανά και επαρκή υδραυλικά για την διοχέτευση της παροχής των υδάτων με ασφάλεια. Η κατά μήκος κλίση του πυθμένα θα κυμαίνεται από 0,50% έως 1,71%. Εκατέρωθεν της κοίτης θα κατασκευαστούν αναχώματα και στην στέψη τους θα δημιουργηθούν δρόμοι επιτήρησης της κοίτης από θραυστό αμμοχάλικο. Το πλάτος των οδών επιτήρησης θα κυμαίνεται από 5,0 έως 6,0 μέτρα.

Τα πρανή της κοίτης θα επενδυθούν με συρματόπλεκτα κιβώτια γεμισμένα με λίθους σε όλο το μήκος της κοίτης του χειμάρρου. Θα γίνει επένδυση του πυθμένα της κοίτης με συρματοκιβώτια κατά τμήματα, για την σταθεροποίηση του και την προστασία των βάθρων των υφιστάμενων γεφυρών και των τριών νέων τεχνικών που θα κατασκευαστούν.

Τα τρία νέα τεχνικά κιβωτοειδών οχετών θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους σωληνωτούς οχετούς, στη διάβαση – συμβολή με την οδό προς Μητρούση (μήκος 32,00 μέτρα) και στις δύο διαβάσεις αγροτικών οδών (πλάτους 6,00 μέτρων). Οι διαβάσεις των οδών πάνω από τους οχετούς θα ασφαλτοστρωθούν. Δεξιά και αριστερά των οδών θα τοποθετηθούν προστατευτικά κιγκλιδώματα και στην είσοδο και έξοδο κάθε οχετού θα κατασκευαστούν πτερυγότοιχοι προστασίας μεταβλητού ύψους.

Επίσης θα κατασκευαστούν επτά αναβαθμοί προστασίας και ανάσχεσης της ροής των υδάτων. Οι πέντε από αυτούς θα βρίσκονται σε κοίτη με πλάτος πυθμένα 25 m και οι άλλοι δύο σε κοίτη με πλάτος πυθμένα 35 m. Οι αναβαθμοί θα κατασκευαστούν από συρματοκιβώτια.