Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Σερρών – Ειδικότητες και αριθμός θέσεων

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Σερρών – Ειδικότητες και αριθμός θέσεων

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι κατά το σχολικό έτος 2018-19 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού 6.260 μαθητές και μαθήτριες  (120 στα ΕΠΑ.Σ Σερρών) για να εκπαιδευτούν σε 32 ειδικότητες (6 ειδικότητες στα ΕΠΑ.Σ Σερρών) με ζήτηση στην αγορά εργασίας.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1995-2002.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 18-6-2018 έως 31-8-2018 στις Γραμματείες των 50 Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730)

Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.

H Μαθητεία είναι το σύστημα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στο Σχολείο με την εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training).

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος νέος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ το πρωί πραγματοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο σχολείο.

Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής.

Οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ :

 1. Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 2. Τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
 3. Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο.
 4. Αμείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕΔ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός των απασχολουμένων μαθητών
 5. Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
 6. Λαμβάνουν- όσοι συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις- επίδομα στέγασης και σίτισης
 7. Δικαιούνται Αναβολή Στράτευσης

ΕΠΑ.Σ ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. Εθνικής οδού Σερρών – Θεσ/νίκης, Λευκώνας/Τ.K.62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730) θα εισαχθούν εκατόν είκοσι (120) μαθητές– τριες

στις ακόλουθες ειδικότητες :

 1. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 20
 2. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 20
 3. Μαγειρικής Τέχνης 20
 4. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου 20
 5. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων 20
 6. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 20