Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σιντικής

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σιντικής

Απόστολος Καρύδας2012Τους νέους αντιδημάρχους με θητεία από 03-01-2013 έως 31-08-2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σιντικής Απόστολος Καρύδας. Βάσει της απόφασής του ορίζονται:

  • Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της  πλειοψηφίας κ. Ιωάννης Τορουνίδης με καθ’ ύλην  αρμοδιότητες  στους τομείς Πολιτικής Προστασίας και Τέλεσης πολιτικών γάμων και  κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα πρώην Δήμου Πετριτσίου.
  • Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της  πλειοψηφίας κ. Δημήτριος Μπακρατσάς με καθ’ ύλην αρμοδιότητες στους τομείς Διοίκησης, Δημοσίων Σχέσεων, Λαϊκών αγορών, Τέλεσης πολιτικών γάμων και  κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα πρώην Δήμου Σιδηροκάστρου
  • Αντιδήμαρχος  χωρίς αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της  πλειοψηφίας κ. Δημήτριος Δελβεδέρης  με καθ’ ύλην  αρμοδιότητες στους τομείς Οικονομικών , Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  • Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της  πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Μπουρβάνης με καθ’ ύλην αρμοδιότητες  στους τομείς Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και  κατά τόπο αρμοδιότητα στις Δημοτικές Ενότητες πρώην Κοινοτήτων Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Προμαχώνα
  • Αντιδήμαρχος, με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Νικηφόρου με καθ’ ύλην αρμοδιότητες στον τομέα  Άρδευσης, Τέλεσης πολιτικών γάμων και  κατά τόπο αρμοδιότητα στη Δημοτική Ενότητα πρώην Δήμου Κερκίνης.