Το “υπέρ αδυνάτου” αγροτικό αφορολόγητο

Το “υπέρ αδυνάτου” αγροτικό αφορολόγητο

Τι ισχύει;

Δημοσιεύθηκε ο νόμος  4474/17 (ΦΕΚ 80 Α΄ της 07-06-2017). Με το  άρθρο 34, το οποίο παραθέτω στη συνέχεια, αποκαθίσταται η αδικία της υπερφορολογήσεις των μικροσυνταξιούχων που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα και λοιπών περιπτώσεων που περιγράφονται.

Γραφει ο Κώστας Στέφος [Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών]

Σύμφωνα με αυτόν:

Άρθρο 34

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Στο εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνονται:

α) η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ,

β) οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο,

γ) οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και

 δ) οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ.».

Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 1.1.2016.

 

Από ότι αντιλαμβάνεστε το άρθρο δεν τροποποιεί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, οι οποίες παραμένουν ως έχουν, αλλά επεκτείνει και εντάσσει στους δικαιούμενους το αφορολόγητο και μόνο, τους υπαγόμενους σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ο χειρισμός θα επέλθει άμεσα από την πλευρά της εκκαθάρισης της φορολογικής δήλωσης (τον αλγόριθμο, που αφορά την ΑΑΔΕ). Δεν αλλάζει κάτι στον τρόπο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ούτε από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – ΚΕΠΠΥΕΛ, ούτε από πλευράς των λογιστών.

Και οι τέσσερεις περιπτώσεις που περιγράφονται στο εδάφιο αφορούν εισοδήματα μισθωτών – συνταξιούχων και το σύστημα θα αντλήσει στοιχεία από το αρχείο του ΟΓΑ, σύγχρονα με τα στοιχεία που θα αντλήσει για τους νεοεισερχόμενους και του λοιπούς οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν χαρακτηριζόταν επαγγελματίες αγρότες.

Έτσι λύθηκε ένα σοβαρό πρόβλημα για το οποίο αρθρογραφούσα από πέρυσι. Το σύστημα γεννούσε μια αδικία σε βάρος των αδυνάτων και βρέθηκε ομολογουμένως η καλύτερη λύση, διότι και τα οφέλη του επαγγελματία αγρότη παραμένουν, χωρίς να αμβλύνονται  και οι μικροί δεν διώκονται φορολογικά. Και το σπουδαιότερο χωρίς γραφειοκρατία.

 

Τι ίσχυε;

Με την αδικία που γεννούσε η μεθοδολογία υπολογισμού, του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, η στήλη ασχολήθηκε από παλαιότερα, όταν ακόμα η ιδιότητα δεν είχε συνδεθεί με το αφορολόγητο. Για πρώτη φορά το θέμα αναφύεται στις διανομές αγρών της ζώνης έργων του ποταμού Στρυμόνα, των ακτημονικών.  Για δεύτερη φορά όποτε και πήρε μεγάλη έκταση με την επέκταση του αφορολόγητου  και στους αγρότες.

Τότε έγραφα:

Το αφορολόγητο πάει πρώτα στη σύνταξη – μισθό και ότι περισσέψει πάει στο αγροτικό εισόδημα, εφόσον είσαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. To αφορολόγητο εξαντλείται στην σύνταξη ( η μέση σύνταξη είναι περί τα 5600 €) και το υπόλοιπο του αφορολογήτου μέχρι τις 8636 χάνεται στην πλειονότητα των μικρών αγροτών στους οποίους  η σύνταξη είναι μεγαλύτερη του αγροτικού εισοδήματος ( δεν πληρούται η 1η προϋπόθεση του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη λόγω του εισοδήματος ).

Εδώ δημιουργούνταν μια τεράστια αδικία με το προηγούμενο καθεστώς. Οι μεγαλοαγρότες έβγαιναν επαγγελματίες  αγρότες,  οι μικροαγρότες όχι. Και γελούσαν στην επαρχία άπαντες με την αξιοπιστία των υπηρεσιών!. Έχουμε παραδείγματα σε διανομές ακτημονικών, να δικαιούται ακτημονικά χωράφια ο γέρος των 85 ετών, που εννοείται ότι δραστηριοποιείται γα λογαριασμό της τρίτων και να μην δικαιούνται οι μικροσυνταξιούχοι και μικροαγρότες που κάνουν  κάποια λίγα μεροκάματα δεξιά και αριστερά, που αγωνίζονται για τον εαυτό τους. (Υπενθυμίζω ότι το μπλόκο της Νίκαιας εμφανίστηκε πιο ΄΄ διαβασμένο΄΄ στο θέμα αιτούμενο να παραμείνει στην 1η προϋπόθεση το αγροτικό εισόδημα στο 30% και να μην πάει στο 50% ).Επισημαίνω ότι η γεωργία είναι τρόπος ζωής για τον άνθρωπο της υπαίθρου. Ελπίζω να μην επαναληφθεί και με το νέο καθεστώς”.

 

Σε τελική ανάλυση;

Το αφορολόγητο ισχύει μια φορά, δηλαδή σήμερα είναι 8636 €. Είτε έχετε σύνταξη υπέρτερη του αγροτικού εισοδήματος, είτε έχετε σύνταξη μικρότερη του δηλωθέντος αγροτικού εισοδήματος το επιπλέον της σύνταξης και μέχρι τις 8636 € ποσό εκπίπτει από το αγροτικό εισόδημα ως αφορολόγητο, το δε αγροτικό εισόδημα που απομένει φορολογείται κανονικά με 22% συν 100% προκαταβολή, σύνολο δηλαδή 44%.

Εάν μάλιστα έχουμε μείωση του αφορολόγητου κοντά στη μέση σύνταξη τότε όλο το αγροτικό εισόδημα των συνταξιούχων θα φορολογείται. Λάβετε λοιπόν τα μέτρα σας όσο είναι καιρός.

Η μη περικοπή της σύνταξης αυξάνει το φόρο. Σας είχα προϊδεάσει ότι δεν αποτελεί λόγο ιδιαίτερης θριαμβολογίας. Η στήλη επιμένει στην άποψη ότι για τους συνταξιούχους αγρότες πλέον συμφέρουσα είναι η ενοικίαση της εκμετάλλευσης, διότι ξεμπερδεύεις με ένα 15% και αυτό είναι όλο. Σύνταξη ακέραια και αφορολόγητη και ούτε προκαταβολή ούτε τίποτα.

Σε περίπτωση που ο κωδικός 037-038 της Ε1 είναι κλειδωμένος και δεν εμφανίζεστε ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (δεν έχετε δηλαδή αφορολόγητο) , σας επιβεβαιώσει δε το ΚΕΠΠΥΕΛ εγγράφως  ότι πράγματι είστε με στοιχεία του 2015, τότε οριστικοποιείται την δήλωση σας με επιφύλαξη. Έτσι δεν εκκαθαρίζεται και δεν βεβαιώνεται φόρος. Στη συνέχεια σε κανένα τρίμηνο, που θα σας καλέσει η ΔΟΥ για έλεγχο, γιατί επιφυλάσσεστε, θα προσκομίσετε τη βεβαίωση που έχετε πάρει και ενδέχεται μέσω του Μητρώου να ξεκλειδώσει το σύστημα, να το ενημερώσετε και να οριστικοποιήσετε την φορολογική σας δήλωση.

Πιθανότερο όμως είναι ,να μην γράψω σχεδόν σίγουρο, το ενδεχόμενο τον Ιούλιο, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,  να υποβάλλει κατευθείαν το Υπουργείο συμπληρωματική λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στην ΑΑΔΕ.

Η λίστα που υποβλήθηκε ήδη έχει περίπου 270.000 αγρότες, όποτε σίγουρα θα υπάρξουν λάθη, νέοι αγρότες, μη εγγραφή στον πρώην ΟΓΑ, χωρίς αγροτικό εισόδημα (μόνο επιδοτήσεις), εγγραφή στο ΟΓΑ με άλλη ιδιότητα πλην του αγρότη π.χ. επιχειρηματία – καφετέρια  κλπ ως μη τσεκαρισμένοι. Ενημερωθείτε από τους λογιστές σας και μην τρέχετε άσκοπα, ούτε στην ΔΟΥ, ούτε να τηλεφωνείτε δεξιά και αριστερά, διότι θα βρεθεί λύση μάλλον μετά το πέρας της υποβολής των δηλώσεων.

Εάν οριστικοποιήσετε τη φορολογική δήλωση, – εννοείται χωρίς επιφύλαξη -, διότι απαιτείται η προσκόμιση του εκκαθαριστικού, με στοιχεία του 2016 (διότι δεν βγαίνετε κατά κύριο επάγγελμα με στοιχεία του 2015) θα σας υπολογιστεί φόρος από το πρώτο ευρώ, ως μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, συν την προκαταβολή ( συνολικά 44% μόνο ο φόρος ) και “θα δείτε αστράκια”. Θα βεβαιωθεί το ποσό της εκκαθάρισης στην προσωποποιημένη πληροφόρηση σε δόσεις και θα κληθείτε να πληρώσετε το φόρο, μπορεί και τον ΕΦΚΑ, που προκύπτει από την εκκαθάριση.

Πάλι όμως υπάρχει λύση, υποβολή τροποποιητικής, όταν ανοίξει το σύστημα, αλλά με κόστος. Και πάλι θα επισκεφτείτε το ΚΕΠΠΥΕΛ, θα πάρετε τη βεβαίωση με τα νέα στοιχεία και θα την προσκομίσετε με την τροποποιητική στην εφορία.

Επαναλαμβάνω ότι ίσως δεν χρειαστεί η έγχαρτη βεβαίωση του ΚΕΠΠΥΕΛ, διότι κατά την χορήγησή της ενημερώνεται σύγχρονα και το Μητρώο των Αγροτών στο Υπουργείο. Θέμα προκύπτει με τη ρευστότητα που πιθανόν να δεσμεύσετε, ειδικά αν έχετε ήδη ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση οφειλών. Πιθανή η επανεκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, μετά την ισχύ του νέου νόμου. Θα δούμε.

Τον πλέον συμφέροντα για σας τρόπο θα τον βρει ο λογιστής σας. Για τυχόν απορίες ας συνεργαστεί με το ΚΕΠΠΥΕΛ. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Εφιστώ την προσοχή των λογιστών και στην πρώτη και στην δεύτερη περίπτωση, να έχουν εις χείρας των εξ αρχής, τη βεβαίωση του ΚΕΠΠΥΕΛ προς αποφυγή παρεξηγήσεων με τους πελάτες τους. Υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις για να χορηγηθεί η βεβαίωση (ασφαλιστική ενημερότητα, δήλωση ΟΣΔΕ, εργατοωρες απασχόλησης στην εκμετάλλευση κ.λ.π).

Πρέπει να είναι κάποιος αγρότης για να βγει. Δεν βγαίνει με το ζόρι, δεν γίνεται να σπρώξουμε. Ας μη δημιουργούνται φρούδες ελπίδες.

 

Υστερόγραφο: Προς αποφυγή παρανόησης τονίζεται ότι, όπου αναφέρεται η λέξη συνταξιούχος, εννοείται ο συνταξιούχος γήρατος αποκλειστικά του ΟΓΑ.