Υποχρεωτική από τους μελισσοκόμους η δήλωση κυψελών διαχείμασης

Υποχρεωτική από τους μελισσοκόμους η δήλωση κυψελών διαχείμασης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι από φέτος πρέπει να δηλώνουν τον αριθμό των κυψελών τους που πρόκειται να διαχειμάσουν.

Στα πλαίσια της καταγραφής αυτής παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, Γραφείο 9 (κα Ράμναλη Παρασκευή, τηλ. 2321355217), για να δηλώσουν των αριθμό των κυψελών διαχείμασης .

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική  για τους κατόχους  μελισσοκομικών βιβλιαρίων και σε περίπτωση παράλειψής της θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών  α.α.

Ρόϊδος Νικόλαος

Γεωπόνος