Υποχρεωτικό να απογραφούν τα πάσης φύσεως ψεκαστικά μηχανήματα

ψεκαστικο-τρακτερΗ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σερρών, απευθύνει στους παραγωγούς της Περιφερειακής μας Ενότητας την παρακάτω ανακοίνωση:

Στα πλαίσια εναρμόνισης με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/128/ΕΚ, ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/27-1-2012 σύμφωνα με τον οποίο είναι, κατ΄ αρχάς, υποχρεωτικό να απογραφούν τα πάσης φύσεως ψεκαστικά μηχανήματα (ψεκαστήρες αγρού αναρτώμενοι ή συρόμενοι, νεφελοψεκαστήρες (τουρμπίνες) αναρτώμενοι ή συρόμενοι, αυτοκινούμενα ψεκαστικά κ.ά.). Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα που ορίζει ο παραπάνω νόμος που είναι ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανημάτων ψεκασμού, η εκπαίδευση των χειριστών κ.λ.π..

Πέρυσι, το 2013, επιδιώξαμε αυτή η καταγραφή να γίνει από τα συνεργεία υποβολής των ΑΕΕ (ΟΣΔΕ), ώστε να μην ταλαιπωρηθούν οι παραγωγοί μας. Η σχετική, όμως, ηλεκτρονική εφαρμογή, εισήχθη στο σύστημα πολύ καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,   (στα μέσα Ιουνίου), όταν, πλέον, είχε αρχίσει η αποχώρηση πολλών συνεργείων από τα χωριά. Έτσι, καταγράψαμε, με αυτή τη διαδικασία, ένα  ποσοστό των ψεκαστικών του νομού μας, 1700 περίπου.

Φέτος, ύστερα από έγκαιρη προετοιμασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύστημα είναι έτοιμο να δεχθεί από την αρχή την καταγραφή των ψεκαστικών. Καλούμε, λοιπόν, τους παραγωγούς του νομού μας, που δεν έκαναν πέρυσι απογραφή των ψεκαστικών τους, να τα απογράψουν στα συνεργεία ΟΣΔΕ στα οποία θα προσέλθουν για να κάνουν την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Α.Ε.Ε.).

Η καταγραφή αυτή είναι υποχρεωτική και εφιστούμε την προσοχή των αγροτών να μην την παραμελήσουν, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στο μέλλον, όπως να μη μπορούν να προμηθευτούν γεωργικά φάρμακα για τις καλλιέργειές τους ή να θεωρηθεί παράνομη η χρήση των ψεκαστικών τους.  Όσοι παραγωγοί δεν ψεκάζουν τα χωράφια τους με δικά τους μηχανήματα, είναι υποχρεωμένοι  να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του προσώπου (επαγγελματία ψεκαστή), που ψεκάζει τα χωράφια τους. Στη δήλωση αυτή θα  αναγράφονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του ψεκαστικού του επαγγελματία ψεκαστή (κατασκευαστής, αριθμός πλαισίου, χωρητικότητα κ.λ.π.).

Επαναλαμβάνουμε ότι όσοι παραγωγοί κατέγραψαν τα ψεκαστικά τους το 2013, δεν θα τα ξαναδηλώσουν το 2014. Πιστεύουμε, επίσης, ότι έχει γίνει σε όλους κατανοητό πως αυτή η απογραφή γίνεται για τους λόγους που αναφέρονται στην αρχή του δελτίου μας και καμία βάση δεν έχουν οι ανυπόστατες φήμες που κυκλοφόρησαν πέρυσι ( για δήθεν κίνδυνο φορολόγησης κ.λ.π).

Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΕΙ.

Τα στοιχεία που χρειάζονται για την απογραφή και πρέπει να ξέρει ο παραγωγός όταν προσέρχεται στα συνεργεία ΟΣΔΕ, είναι:

  1. Το όνομα του κατασκευαστή του ψεκαστικού του.
  2. Την εμπορική ονομασία (το μοντέλο) του ψεκαστικού, αν υπάρχει.
  3. Τον αριθμό σειράς ή αλλιώς αριθμό πλαισίου, ο οποίος υπάρχει σε πινακίδα ή είναι «χτυπημένος» στο σκελετό του ψεκαστικού.
  4. Την παλαιότητα του ψεκαστικού (πόσα χρόνια έχουν περάσει από την ημερομηνία κατασκευής – αγοράς).
  5. Εάν το ψεκαστικό έχει πιστοποίηση (CE κλπ.).
  6. Τον αριθμό δεξαμενών (μία ή δύο ή τρεις ή τέσσερις).
  7. Τη χωρητικότητα της δεξαμενής του ψεκαστικού υγρού σε λίτρα (500 lt, 600 lt, 1000 lt κλπ.).
  8.  Τον αριθμό ακροφυσίων ψεκασμού (μπεκ).
  9. Το μήκος των βραχιόνων, για τους ψεκαστήρες αγρού (10 m, 12 m κλπ.).

Θα βοηθούσε στην απογραφή, για την άντληση των παραπάνω στοιχείων, ο παραγωγός να έχει μαζί του, αν το βρει, το τιμολόγιο αγοράς του ψεκαστικού του μηχανήματος και, αν το ψεκαστικό του έχει πινακίδα κατασκευαστή, κάποια αποτύπωση της πινακίδας αυτής (να έχει γραμμένα τα στοιχεία της πινακίδας ή να βγάλει μια φωτογραφία της  με το κινητό του τηλέφωνο).