Υπουργείο Εσωτερικών: Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την απλή αναλογική

Ποιοι θα εκλέγονταν δημοτικοί σύμβουλοι και με ποιους θα «έπρεπε» ο Δήμαρχος να συνεργαστεί για να Διοικήσει- Συμπέρασμα: Η συναίνεση είναι το ζητούμενο, μπορούν οι παλιοί ή είναι η ώρα των νέων με άλλες αντιλήψεις

Υπουργείο Εσωτερικών: Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την απλή αναλογική

Έχει ιδιαίτερη σημασία, οι επικεφαλείς, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, παλιοί και νέοι, όσο και οι πολίτες που θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα τους, να γνωρίσουν την πολύπλοκη  διαδικασία που ακολουθείται για την κατανομή των εδρών.

Ένα από τα αναλυτικά παραδείγματα που ανέφερε η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 12, της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019  και  την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών, ήταν και του Δήμου Σερρών, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 18η Μαίου 2014 σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 & 34 του ν. 3852/2010.

Ο Δήμος Σερρών, στον οποίο εκλέγεται 41μελές δημοτικό συμβούλιο, αποτελείται από έξι (6) εκλογικές περιφέρειες στις οποίες αντιστοιχούν οι έδρες που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ας θυμηθούμε τα αποτελέσματα της Α’ Κυριακής του Δήμου Σερρών στις 18 Μαΐου 2014, στα οποία και βασιστεί η ανάλυση που θα ακολουθήσει

 • Αγγελίδης Πέτρος       –  Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων
 • Φωτιάδης Στέφανος    –  Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης
 • Μηλίδης Θεόδωρος      –  Εποχή Δημιουργίας
 • Κοτρώνης Παναγιώτης  – Διάβαση Πεζών
 • Καρύδας Νικόλαος        – Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Το εκλογικό μέτρο, προκύπτει, διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν και οι 5 Συνδυασμοί  που συμμετείχαν, στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών του δήμου με τον αριθμό των εδρών του δήμου Σερρών και στο πηλίκο προσθέτουμε μονάδα (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται).

ΈΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 42.418 –  Έδρες  41

Εκλογικό μέτρο = (42418 : 41) +1 = 1034,58 + 1 = 1035

Ξεκινώντας τα βήματα για τον υπολογισμό των εδρών που αναλογεί σε κάθε συνδυασμό, πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε συνδυασμός λαμβάνει έδρες στο δημοτικό συμβούλιο ίσες με το ακέραιο αποτέλεσμα της διαίρεσης του συνόλου του δήμου δια το εκλογικό μέτρο.

 • Ο συνδυασμός του κ. Π. Αγγελίδη, με τις 12.500 ψήφους που έλαβε, διά του εκλογικού μέτρου 1035, λαμβάνει
 • (12500 : 1035 = 12,08) 12 έδρες και υπόλοιπο 80 ψήφους.
 • Ο συνδυασμός του κ. Σ. Φωτιάδη, λαμβάνει  (14266 : 1035 = 13,78) 13 έδρες και υπόλοιπο 811 ψήφους.
 • Ο συνδυασμός του κ. Θ. Μηλίδη, λαμβάνει   (10593 : 1035 = 10,23) 10 έδρες και υπόλοιπο 243 ψήφους.
 • Ο συνδυασμός του κ. Π. Κοτρώνη, λαμβάνει   (3425 : 1035 = 3,31) 3 έδρες και υπόλοιπο 320 ψήφους.
 • Και ο συνδυασμός του κ. Ν. Καρύδα, λαμβάνει(1634 : 1035 = 1,58) 1 έδρα και υπόλοιπο 599 ψήφους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, αποδίδονται 39 από τις 41 διαθέσιμες έδρες, ενώ οι εναπομείναντες προς διάθεση έδρες, αποδίδονται από μια, στους συνδυασμούς με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

Δηλαδή σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά αχρησιμοποίητων υπολοίπων, κατανέμονται στο συνδυασμό του κ. Σ. Φωτιάδη, που έχει υπόλοιπο 811 ψήφους, και τον συνδυασμό του κ. Ν. Καρύδα που ακολουθεί με 599 ψήφους. Οι άλλοι συνδυασμοί έχουν υπόλοιπα: Π. Κοτρώνης, 320 ψήφους, Θ. Μηλίδη, 243 ψήφους, Π. Αγγελίδη 80 ψήφοι. Είναι προφανές ότι η έδρα καταχωρήθηκε στο συνδυασμό Ν. Καρύδα για 279 ψήφους υπόλοιπα που είχε επιπλέον από το συνδυασμό του κ. Π. Κοτρώνη

Συνεπώς η τελική κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς, στο σύνολο του Δήμου Σερρών θα ήταν με την απλή αναλογική η ακόλουθη: Π. Αγγελίδη 12 έδρες, Σ. Φωτιάδη 13+1 (14 έδρες), Θ. Μηλίδη 10 έδρες, Π. Κοτρώνη 3 έδρες και του Ν. Καρύδα 1+1 (2 έδρες)

Πως γίνεται η κατανομή εδρών στους δημοτικούς συμβούλους

Α. Οι έδρες στις μονοεδρικές Δημοτικές ενότητες Ανω Βροντούς & Ορεινής

Όταν ολοκληρωθεί η αυτή η διαδικασία, αποδίδονται πρώτα οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών του Δήμου Σερρών (Άνω Βροντούς, Ορεινής) στο συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε αυτές.

Τα αποτελέσματα στην Άνω Βροντού και την Ορεινή το 2014 ήταν τα εξής:

Singularlogic

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα  πλειοψηφών συνδυασμός είναι του κ. Φωτιάδη, ο οποίος λαμβάνει και τις 2 μονοεδρικές  (Βροντού, Ορεινής) και αφαιρούνται από τις 14 που κατέλαβε με την κατανομή εδρών σε ολόκληρο το Δήμο (απομένουν  για κατανομή στο συνδυασμό του, στον υπόλοιπο Δήμο 12έδρες)

Β. Οι Εδρες στις Δημοτικές Ενότητες Κ.Μητρουσίου, Λευκώνα, Σερρών & Σκουτάρεως

Για την κατανομή των 39 υπολοίπων εδρών  (Β’ Κατανομή) μεταξύ των συνδυασμών, πρέπει να υπολογίσουμε, καταρχάς, το εκλογικό μέτρου κάθε συνδυασμού ως εξής:

Εκλογικό μέτρο του συνδυασμού = (αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού στο σύνολο του δήμου / αριθμός εδρών που δικαιούται ο συνδυασμός) +1 (το δεκαδικό μέρος παραλείπεται).

Επομένως, έχουμε:

 • Συνδυασμός Π. Αγγελίδη   = (12500 : 12) + 1 = 1041,66 + 1 = 1042.
 • Συνδυασμός Σ. Φωτιάδη    = (14266 : 14) + 1 = 1019 + 1 = 1020.
 • Συνδυασμός Θ. Μηλίδη      = (10593 : 10) + 1 = 1059,3 + 1 = 1060.
 • Συνδυασμός Π. Κοτρώνη   = (3425 : 3) + 1 = 1141,66 + 1 = 1142
 • Συνδυασμός Ν. Καρύδα     = (1634 : 2) + 1 = 817 + 1 = 818.

Στη συνέχεια, διαιρούμε τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που κάθε συνδυασμός  έλαβε σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο, παραλειπόμενου του κλάσματος, προκειμένου να προκύψουν οι έδρες που λαμβάνει ο κάθε συνδυασμός ανά εκλογική περιφέρεια.

Βάσει των διαιρέσεων θα πρόεκυπταν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Συνδυασμός Π. Αγγελίδη

 1. Στην εκλογική περιφέρεια Μητρουσίου:
 • Είχε λάβει 1711 : 1042 = 1,64, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1711 – (1042 x 1) = 669 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Λευκώνα:
 • 946 : 1042 = 0,91, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 946 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σερρών:
 • 7518 : 1042 = 7,21, άρα καταλαμβάνει 7 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7518 – (1042 x 7) = 224 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σκουτάρεως:
 • 1890 : 1042 = 1,81, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1890 – (1042 x 1) = 848 ψήφους.

Σύμφωνα με αυτή την κατανομή θα είχαν εκλεγεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (9)

Εκλογική Περιφέρεια Μητρουσίου (1έδρα)

 1. Χράπας Παντελής με 1223 ψήφους,

Ε.Π. Σερρών (7 έδρες),

 1. Γκότσης Ηλίας 1199 ψήφοι
 2. Παπαβασιλείου Βασίλειος 1054 ψήφοι
 3. Γαλάνης Στέργιος 1020 ψήφοι
 4. Μυστακίδης Παύλος 959 ψήφοι
 5. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 864 ψήφοι
 6. Δούκας Γεώργιος 816 ψήφοι και
 7. Τερζής Βασίλειος 787 ψήφοι

Ε.Π. Σκουτάρως (1 έδρα)

 1. Δ. Μερετούδης 913 ψήφοι.

 

Συνδυασμός Φωτιάδη

Για τον συνδυασμό του κ. Σ. Φωτιάδη  θα ισχύσουν, ο οποίος έχει ήδη καταλάβει 2/14 έδρες των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών της Άνω Βροντούς και της Ορεινής, από το πρώτο στάδιο κατανομής εδρών, τα εξής:

 1. Στην εκλογική περιφέρεια Μητρουσίου:
 • 1907 : 1020 = 1,87, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1907- (1020 x 1) = 887 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Λευκώνα:
 • 1632 : 1020 = 1,6, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1632 -(1020 x 1) = 612 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σερρών:
 • 8502 : 1020 = 8,34, άρα καταλαμβάνει 8 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 8502 – (1020 x 8) = 342 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σκουτάρεως:
 • 1657 : 1020 = 1,62, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1657- (1020 x 1) = 637 ψήφους.

Σύμφωνα με τα ποσοστά του συνδυασμού στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες , υπολείπονται να κατανεμηθούν οι άλλες 12 έδρες που του αναλογούν:

Ε.Π.Περιφέρεια Μητρουσίου (1/2)

 1. Κ. Ξενιτίδης, 840 ψήφοι,

Ε.Π. Λευκώνα (1/2 έδρες)

 1. Α. Καλαϊτζίδης, 719 ψήφοι,

Ε.Π. Σερρών (8έδρες)

 1. Ιλανίδου Δέσποινα, 1341 ψήφοι
 2. Γάτσιος Αθανάσιος 1025 ψήφοι
 3. Δρίγκα Χρυσούλα 998 ψήφοι
 4. Χρυσανθίδης Βασίλειος 811 ψήφοι
 5. Σωτηρίου Μιχαήλ 752 ψήφοι
 6. Πασχάλη Ελένη 726 ψήφοι
 7. Καρυπίδης Παύλος 716 ψήφοι
 8. Μαυρίδου Αικατερίνη 619 ψήφοι,

Ε.Π. Σκουτάρεως (1/3 έδρες)

 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή 1132 ψήφοι.

Συνδυασμός Μηλίδη

Για τον συνδυασμό του κ. Θ. Μηλίδη, θα ίσχυαν τα εξής:

 1. Στην εκλογική περιφέρεια Μητρουσίου:
 • 1164 : 1060 = 1,1, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1164 -(1060 x 1) = 104 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Λευκώνα:
 • 728 : 1060 = 0,69, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 728 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σερρών:
 • 7018 : 1060 = 6,62, άρα καταλαμβάνει 6 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 7018 – (1060 x 6) = 658 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σκουτάρεως:
 • 1540 : 1060 = 1,45, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1540 – (1060 x 1) = 480 ψήφους.

Σύμφωνα με αυτή την κατανομή θα είχαν εκλεγεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (8),

Ε.Π. Μητρουσίου (1/2έδρες της Ε.Π.)

 1. Μοσχολιός Ζωγράφος 626 ψήφοι

Ε.Π. Σερρών (6)

 1. Καλώτα Παναγιώτα, 1296 ψήφοι
 2. Αναστασιάδης Αντώνης 1196 ψήφοι
 3. Δινάκης Κωνσταντίνος 926 ψήφοι
 4. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 795 ψήφοι
 5. Σαντοριναίος Ευάγγελος 759 ψήφοι
 6. Ίντος Δημήτριος 736 ψήφοι.

Ε.Π. Σκουτάρεως  (1/3),

 1. Αναστασιάδης Ηλία 703 ψήφοι.

Συνδυασμός Κοτρώνη

Για τον συνδυασμό του κ. Π. Κοτρώνη, θα ίσχυαν τα εξής:

 1. Στην εκλογική περιφέρεια Μητρουσίου:
 • 173 : 1142 = 0,15, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 173 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Λευκώνα:
 • 84 : 1142 = 0,07, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 84 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σερρών:
 • 2978 : 1142 = 2,60, άρα καταλαμβάνει 2 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 2978 – (1142 x 2) = 694 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σκουτάρεως:
 • 136 : 1142 = 0,12, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 136 ψήφους.

Οι 2 έδρες που αναλογούν στη Διάβαση Πεζών, στην Ε.Π. Σερρών, θα είχαν εκλεγεί ο επικεφαλής κ. Π. Κοτρώνης και ο κ. Γεωργούλα Σουλτάνα 227 ψήφοι.

 

Συνδυασμός Καρύδα

Για τον συνδυασμό του κ. Ν. Καρύδα, θα ίσχυαν τα εξής:

 1. Στην εκλογική περιφέρεια Μητρουσίου:
 • 90 : 818 = 0,11, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 90 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Λευκώνα:
 • 44 : 818 = 0,05, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 44 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σερρών:
 • 1404 : 818 = 1,72, άρα καταλαμβάνει 1 έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1404 -(818 x 1) = 586 ψήφους.
 1. Στην εκλογική περιφέρεια Σκουτάρεως:
 • 78 : 818 = 0,09, άρα δεν καταλαμβάνει έδρα με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 78 ψήφους.

Οι 2 έδρες που αναλογούν από αυτή την κατανομή στη Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών, θα είχε εκλεγεί ο κ. Ποιμενίδης Γεώργιος 174 ψήφοι.

Αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό (Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών) και συνεχίζοντας κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης, στον  συνδυασμό αποδίδονται από κάθε εκλογική περιφέρεια όλες οι διαθέσιμες έδρες, που δικαιούται, και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας.

Αν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

Συνεπώς:

 • Στη Λαϊκή Συσπείρωση αποδίδεται μια έδρα στην εκλογική περιφέρεια Σερρών.
 • Στη Διάβαση Πεζών, αποδίδονται δύο έδρες στην Ε.Π. Σερρών
 • Στην Εποχή Δημιουργίας, αποδίδονται: μια έδρα στην περιφέρεια Μητρουσίου, έξι έδρες στην περιφέρεια Σερρών και μια στην περιφέρεια Σκουτάρεως
 • Στον Δημοτική Πρωτοβουλία αποδίδονται: μια έδρα στην περιφέρεια Μητρουσίου,  εφτά στην περιφέρεια Σερρών και μια στην περιφέρεια Σκουτάρεως
 • και στον συνδυασμό Δυναμική Πορεία Ανάπτυξη αποδίδονται: μια έδρα στην περιφέρεια Μητρουσίου, μια έδρα στην περιφέρεια Λευκώνα, οκτώ έδρες στην περιφέρεια Σερρών και μια έδρα στην Περιφέρεια Σκουτάρεως

 

Ο πίνακας διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ:

Από τις 41 προς διάθεση έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν διανεμηθεί οι 32. Συνεπώς απομένουν προς διάθεση 9 έδρες, ενώ κανένας συνδυασμός δεν έχει εξαντλήσει τις έδρες που δικαιούται.

Ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων.

 • Μία έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών, στην οποία διατηρεί το μεγαλύτερο υπόλοιπό του (586).
 • Μία έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός Διάβαση Πεζών στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών, στην οποία διατηρεί το μεγαλύτερο υπόλοιπό του (694).
 • Δύο έδρες λαμβάνει ο συνδυασμός Εποχή Δημιουργίας, μία στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκώνα (728) και μία στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών (658), όπου διατηρεί τα μεγαλύτερα κατά φθίνουσα σειρά αδιάθετα υπόλοιπα.
 • Μία έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός Δημοτική Πρωτοβουλία στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών, αφού σε καμία άλλη εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχει έδρα προς διάθεση.
 • Μία έδρα λαμβάνει ο συνδυασμός Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών, αφού σε καμία άλλη εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχει έδρα προς διάθεση.

  Από τις 41 προς διάθεση έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν απονεμηθεί οι 38. Συνεπώς απομένουν προς διάθεση 3 έδρες που ανήκουν όλες στην Εκλογική Περιφέρεια Σερρών.

Δεδομένου ότι υφίσταται μία εκλογική περιφέρεια που έχει αδιάθετες έδρες, αυτή  των Σερρών, αποδίδεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά στην οικεία εκλογική περιφέρεια. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα.

Τελικά, διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας κατανομής:

Σε ότι αφορά τους υποψήφιους δήμαρχους, αυτοί καταλαμβάνουν έδρα στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του 2014 με την απλή αναλογική

Το Δημοτικό Συμβούλιο του 2014, με την σταυροδοσία της εποχής και με την εφαρμογή του σημερινού ισχύοντος εκλογικού νόμου για την ανάδειξή τους, θα ήταν το εξής:

Δήμαρχος: Πέτρος Αγγελίδης

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων (12) :

 • Ε.Π. Κ. Μητρουσίου κ. Π. Χράπας,
 • Ε.Π. Σκουτάρεως κ. Δ. Μερετούδης
 • Ε.Π. Σερρών (10) οι κ.κ. Η. Γκότσης, Β. Παπαβασιλείου, Σ. Γαλάνης, Π. Μυστακίδης, Μ. Χατζημαργαρίτης, Γ. Δούκας, Β. Τερζής, Γ. Καδής, Σ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη, Π. Γρηγοριάδης

Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης (14) :

 • Ε.Π. Άνω Βροντούς κα Μ. Ματενόγλου,
 • Ε.Π. Λευκώνος κ. Α. Καλαϊτζίδης,
 • Ε.Π. Ορεινής κα Χ. Καπανδέλη,
 • Ε.Π. Σκουτάρεως κα Σ. Ηλιοπούλου
 • Ε.Π. Σερρών (10) οι κ.κ. Στέφανος ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Δ. Ιλανίδου – Βίλλιου, Α. Γάτσιος, Χ. Δρίγκα, Β. Χρυσανθίδης, Μ. Σωτηρίου, Ε. Πασχάλη, Π. Καρυπίδης, κα Α. Μαυρίδου, Δ. Μιχτσόγλου

Εποχή Δημιουργίας (10) :

 • Ε.Π. Λευκώνα κ. Γ. Καμελίδης,
 • Ε.Π. Κ. Μητρουσίου, κ. Ζ. Μοσχολιός,
 • Ε.Π. Σκουτάρεως κ. Η. Αναστασιάδης,
 • Ε.Π. Σερρών (7) οι κ.κ. Θεόδωρος ΜΗΛΙΔΗΣ, Π. Καλώτα, Α. Αναστασιάδης, Κ. Δινάκης, Β. Κατιρτζόγλου, Ε. Σαντοριναίος, Δ. Ίντος

Διάβαση Πεζών (3) :

 • Ε.Π. Σερρών οι κ.κ. Παναγιώτης ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Σ. Γεωργούλα, Δ. Γιαννακίδης

Λαϊκή Συσπείρωση Σερρών (2) :

 • Ε.Π. Σερρών οι κ.κ. Νικόλαος ΚΑΡΥΔΑΣ, Γ. Ποιμενίδης

Συμπέρασμα: Η συναίνεση είναι το ζητούμενο, μπορούν οι παλιοί ή είναι η ώρα των νέων με άλλες αντιλήψεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και με την εφαρμογή του νέου νόμου προκύπτουν σοβαροί προβληματισμοί, οι οποίοι και έχουν τεθεί , επισημανθεί έγκαιρα από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Αγγελίδης, ως Δήμαρχος, για να είχε αποκτήσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή να ενστερνίζονται,  την φιλοσοφία τους,  τις απόψεις του και τις προεκλογικές εξαγγελίες του συνδυασμού του,  θα έπρεπε στους 12 εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Πρωτοβουλίας να συμφωνήσουν μαζί του  άλλοι 9 δημοτικοί σύμβουλοι.

Δηλαδή θα έπρεπε να αναζητήσει συνεργασίες με το πιθανότερο, (λόγο πόλωσης του προεκλογικού αγώνα με τον κ.Φωτιάδη)  να είχε έρθει σε προγραμματική συμφωνία με τον συνδυασμό «Εποχή Δημιουργίας» (10έδρες) του κ. Θ. Μηλίδη.

Υπάρχει το ενδεχόμενο, οι νέοι Δήμαρχοι, να μην είναι σε θέση να εφαρμόσουν το πρόγραμμα τους, αν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη και μέρους των μειοψηφιών στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι προφανείς οι λόγοι για τους οποίους η Κυβερνητική πλειοψηφία είχε ψηφίσει την απλή αναλογική, και μπορεί να είναι λογικό ως επιχείρημα η εκπροσώπηση όλων των τάσεων, αλλά θα έπρεπε να διασφαλιστεί μια σταθερή πλειοψηφία στην εκτελεστική εξουσία της τοπικής αρχής.

Ίσως ένα σύστημα σταθμισμένης αναλογικής να ήταν και πιο κατάλληλο και πια αποτελεσματικό.

Έχουμε παραδείγματα στο Νομό Σερρών, πρόσφατα (βλέπε Δήμο Βισαλτίας), που οι διαφοροποιήσεις δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας, να ανατρέπουν προγραμματισμούς και να οδηγούν σε αδιέξοδα την ίδια την λειτουργία του Δήμου, κι αυτό με υπαιτιότητα όλων των εμπλεκομένων.

Οι συμμετέχοντες, και πολύ δε περισσότερο ο Δήμαρχος, τα μέλη των νεοκλεγόμενων δημοτικών συμβουλίων, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, ότι θα διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, που θα απαιτεί πνεύμα συνεργασίας και ανεπτυγμένη την κουλτούρα της συναίνεσης.

Σεβασμό στη διαφορετική άποψη, εμπεριστατωμένος διάλογος,  επί της ουσίας αντιπαράθεση.

Για το  αν μας επιτρέπεται να αισιοδοξούμε, οι περισσότεροι έχουν ελπίδα στα νέα πρόσωπα που θα εκλεγούν, όχι γιατί θα ισχύσει η παροιμία «γέρος γάϊδαρος καινούργια περπατησιά δεν βγάζει», ή «νέα στράτα δεν μαθαίνει», αλλά για να δώσουν μια ευκαιρία σε αυτούς να μην τους απογοητεύσουμε.

Είναι σημαντικό να μπορείς να μπολιάσεις: τον ενθουσιασμό, τις γνώσεις, τις παραστάσεις, τις προτεραιότητες με την εμπειρία και τον ρεαλισμό.

Επιβάλλεται όμως να αφήσουμε πίσω μας όσους  ξεπεράστηκαν από την εποχή μας, να αφήσουμε το παλιό, δίνοντας χώρο στους νέους για να υλοποιήσουν τα έξυπνα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας.

Ως άνθρωποι μας αρέσει το παλιό, οι παλιοί φίλοι, οι παλιοί καλοί τρόποι, το παλιό κρασί, όμως είναι στη φύση του ανθρώπου να «μαγνητίζεται» από το καινούργιο, καθώς με αυτό προοδεύει και «χτίζει» το μέλλον των παιδιών του.

 

Advertisements