«Ζεστό» χρήμα 364.280€ στα ταμεία των Δήμων της Π.Ε. Σερρών-Τι παίρνει ο κάθε Δήμος

«Ζεστό» χρήμα 364.280€ στα ταμεία των Δήμων της Π.Ε. Σερρών-Τι παίρνει ο κάθε Δήμος

Με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατανέμονται στους δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) ποσό 8.000.000,00 ευρώ (στους Δήμους της Π.Ε. Σερρών αντιστοιχεί 137.880€).  Επίσης ποσό 14.000.000 ευρώ (364.280€ στους Δήμους της Π.Ε. Σερρών) προέρχεται από το «Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015

Το ποσό των 8.000.000€ (137.880€ στους Δήμους της Π.Ε.Σερρών)  αποτελεί «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών». Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Αναλυτικά τα ποσά που θα μπουν στα ταμεία των Δήμων της Π.Ε. Σερρών είναι:

ΤΑΠ-ΔΙΑΦ-2015-10-04_102245