Ζωντανό και συνεχή διάλογο με τους δημότες των Σερρών άνοιξε ο υποψήφιος δήμαρχος Π.Κοτρώνης

  • Ο Παναγιώτης Κοτρώνης υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών με τη "Διάβαση Πεζών"
    Ο Παναγιώτης Κοτρώνης υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών με τη “Διάβαση Πεζών”

    Κορυφαία θέματα όπως το Δημοτικό Γήπεδο ( μεταφορά ), Κεντρικό πάρκο, Πλατεία εμπορίου, Αστικοί άξονες, για ισόρροπη ανάπτυξη, Υποδομές και λειτουργίες στην περιφέρεια, Αναπτυξιακός και παραγωγικός άξονας και άλλα μπαίνουν σε συζήτηση με όλους

Την προηγούμενη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου ο Παναγιώτης Κοτρώνης υποψήφιος δήμαρχος Σερρών με τη δημοτική παράταξη «διάβαση πεζών», παρουσίασε σε συνάντηση στελεχών και σχετική συνέντευξη τύπου, συνοπτικά, βασικούς άξονες προγραμματικών θέσεων για το δήμο Σερρών.

Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε βασικά θέματα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των χωριών, την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό και την κοινωνική πρόνοια (π.χ ανάπτυξη κινήματος αλληλεγγύης), την ανάπτυξη της περιοχής, την ενίσχυση παραγωγικών δομών και προγραμμάτων και πολλά άλλα.

Λόγου χάρη αναφέρθηκε στη μεταφορά του δημοτικού γηπέδου και των συναφών αθλητικών δραστηριοτήτων στο πρώην Εθνικό Στάδιο αφού βέβαια βελτιωθούν οι υποδομές και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του, ώστε να γίνει ένα σύγχρονο και πλήρες αθλητικό κέντρο.

Η μεταφορά του δημοτικού γηπέδου, θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να κατασκευαστεί επιτέλους το Κεντρικό Πάρκο, σπουδαίος πνεύμονας ζωής 80 στρεμμάτων, για να το απολαμβάνουν χιλιάδες παιδιά και ενήλικες, κάθε μέρα, με πολλαπλές υποδομές και λειτουργίες, και για κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Ο Αστικός άξονας τριπλής υφής ( αστικός κεντρικός, δευτερεύον αστικός με επίκεντρο την πλατεία Νίκης και τη λαϊκή αγορά, Μνημειακός άξονας, υπώρειες Κουλά, Άγιοι Θεόδωροι, Ιωάννου Θεολόγου κ.α.), μπαίνουν ως μεγάλα θέματα του συνεχούς και ζωντανού διαλόγου.

Η Πλατεία Εμπορίου, με υπόγεια διάβαση οχημάτων και ελεύθερο υπόγειο πάρκιγκ εκατέρωθεν του δρόμου, θα αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την πιο ταλαιπωρημένη περιοχή των Σερρών, σε σχέση με τους θορύβους και τη μόλυνση.

Ήδη ξεκίνησε η ζωντανή και συνεχής επικοινωνία με τους κατοίκους της περιφέρειας (χωριά), όπου ακούγονται πολλές και ωραίες προτάσεις από τους κατοίκους για ουσιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές, στις διακοινοτικές λειτουργίες και δράσεις και σε παραγωγικές υποδομές.

Τέλος ο Παναγιώτης Κοτρώνης αναφέρθηκε στο γεωπολιτικό ρόλο της περιοχής σε σχέση με τα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη και με τη Θεσσαλονίκη ως δορυφόρο περιοχή, που εξελίσσεται σε κέντρο ανάπτυξης των Βαλκανίων. Είναι πρωταρχικής σημασίας η περιοχή μας να αναπτύξει τις απαραίτητες υποδομές, ώστε να μπορέσει να παίξει το σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη και την πρόοδο των Σερρών.

Τέλος αναφέρθηκε στην ενίσχυση των υποδομών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικά πάρκα, γεωθερμία, μελισσοκομικά πάρκα, αυτόνομοι και σύγχρονοι συνεταιρισμοί, καινοτόμες δραστηριότητες στην αγροτική παραγωγή και σε άλλα.

Όλα αυτά και πολλά άλλα που θα βγουν από το διάλογο, θα ζωντανέψουν τις παραγωγικές δραστηριότητες και θα κάνουν την περιοχή μας πρωτοπόρα στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του δήμου Σερρών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης μετά την παρουσίαση της ιστοσελίδας της παράταξης, ως αποτέλεσμα άμεσου και ηλεκτρονικού διαλόγου με τους πολίτες, ο Παναγιώτης Κοτρώνης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και λειτουργιών του δήμου. Σπουδαίο βήμα εκσυγχρονισμού και γρήγορης εξυπηρέτησης των πολιτών θα είναι η ηλεκτρονική δημοτική διακυβέρνηση (e-gov) με την οποία θα επιτευχθεί :

  • α)  Η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του δήμου ( πιστοποιητικά, αιτήσεις κλπ ).
  • β)  Η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες και η άμεση ανταπόκριση στα τυχόν παρουσιαζόμενα προβλήματα.
  • γ)  Η διαφάνεια και η λογοδοσία, απαραίτητο και βασικό στοιχείο υγιούς δημοκρατικής λειτουργίας.

Τονίζουμε για μία ακόμα φορά ότι η πρότασή μας είναι το περίγραμμα βασικών θέσεων που στηρίζεται στην εμπειρία τη δική μας αλλά εμπεριέχει και θετικά άλλων παρατάξεων που ασχολήθηκαν μέχρι τώρα με τα δημοτικά μας πράγματα και αποβλέπει στο να ξεκινήσουμε έναν πραγματικά ουσιαστικό και ζωντανό διάλογο με την τοπική κοινωνία, για να δούμε τα επί μέρους, να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε, αν κάτι βγαίνει αλλιώς από τον διάλογο, και τελικά να καταστρώσουμε το στρατηγικό σχέδιο για το δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή, το οποίο με επιστημονική τεκμηρίωση και σοβαρή ιεράρχηση με τον κοινωνικό διάλογο, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον καταστατικό χάρτη ανάπτυξης για τις Σέρρες  και την ευρύτερη περιοχή για την επόμενη 50ετία.